Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ

Δημ?τριον ν?ττουσι λ?γχαι Χριστ? μου,
Ζηλο?ντα πλευρ?ς λογχον?κτου σ?ς π?θος.
Ε?κοστ? μελ?αι Δημ?τριον ?κτ? ?νε?λον.


Βιογραφία
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306 μ.Χ.

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Περισσότερα...
 

Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης  (3 Οκτωβρίου)

 

Τ?μν? κεφαλ?ν? κα? τ? λοιπ?ν ?ς μ?γα!
?ρας γ?ρ α?τ?ν, Διον?σιε τρ?χεις.
Τμηθε?ς Διον?σιε τρ?τ? κεφαλ?ν θ?ες α?ρων.


?ρωτι φλεγόμενος το? σο? Δεσπότου,
τ? φλογ? παρέδωκας σα?τ?ν ?δέως.
Τρίτη ?κτωβρίοιο θάνε Διονύσιος.

 Βιογραφία
Ο Άγιος Διονύσιος καταγόταν από την πόλη των Αθηνών. Έζησε και μαρτύρησε τα χρόνια που αυτοκράτορας ήταν ο Δομετιανός. Διακρίθηκε για τη φιλοσοφική του κατάρτιση κα τη βαθιά του καλλιέργεια.

Περισσότερα...
 
Διαλεκτική τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς καί ? ?ξία το? χρόνου
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
 
Β΄ Κορ 6, 1-10


Τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα τ?ς Κυριακ?ς προέρχεται ?πό τή Β΄ πρός Κορινθίους ?πιστολή το? ?π.Παύλου καί ?ναφέρεται ?φενός μέν στή διαλεκτική ?ντίθεση μεταξύ φαινομένων καί πραγματικότητας τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς καί ?φετέρου στή σωτηριολογική ?ξία το? χρόνου τ?ς ζω?ς. Τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα σέ μετάφραση ε?ναι τό ?ξ?ς:

«?δελφοί, συνεργάτες το? Θεο? καθώς ε?μαστε, σ?ς παρακαλο?με νά μήν ?φήσετε νά πάει χαμένη ? χάρη το? Θεο? πού δεχτήκατε, γιατί ? Γραφή λέει: Στόν καιρό τ?ς χάρης σέ ?κουσα, καί τήν ?μέρα τ?ς σωτηρίας σέ βοήθησα. Νά, τώρα ε?ναι ? καιρός τ?ς χάρης, τώρα ε?ναι ? ?μέρα τ?ς σωτηρίας. Κανένα πρόσκομμα δέν φέρνουμε σέ κανένα, γιά νά μή δυσφημηθε? τό ?ργο μας. ?ντίθετα, μέ κάθε τρόπο συσταίνουμε τόν ?αυτό μας ?ς ?πηρέτες το? Θεο?: μέ τή μεγάλη ?πομονή μας, μέ τίς θλίψεις, μέ τίς δυσχέρειες, τίς στενοχώριες, τίς κακοποιήσεις, τίς φυλακίσεις, τίς ?ναντίον μας ?ξεγέρσεις, τίς ταλαιπωρίες, τίς ?γρύπνιες, τήν πείνα. Συσταίνουμε τόν ?αυτό μας μέ τήν ?ντιμότητα, τή γνώση τ?ς ?λήθειας, τήν ?νεκτικότητα, τήν καλοσύνη, τή φώτιση το? ?γίου Πνεύματος, τήν ?νυπόκριτη ?γάπη, μέ τό κήρυγμα γιά τήν ?λήθεια, μέ τή δύναμη το? Θεο?, μέ τά ?πλα τ?ς σωτηρίας τά ?πιθετικά καί τά ?μυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα καί ?τίμωση, δυσφήμηση καί ?παινο. Μ?ς θεωρο?ν λαοπλάνους, καί ?μως λέμε τήν ?λήθεια? μ?ς ?γνοο?ν καί ?μως γινόμαστε γνωστοί? φτάνουμε στόν θάνατο, καί νά πού ζο?με? μ?ς βασανίζουν, ?λλά δέν πεθαίνουμε? μ?ς προξενο?ν στενοχώριες κι ?μως πάντοτε χαιρόμαστε? ε?μαστε φτωχοί, κάνουμε ?μως πολλούς νά πλουτίσουν? τίποτα δέν ?χουμε καί τά πάντα κατέχουμε» (Β΄ Κορ 6,1-10).

Περισσότερα...
 
Τ? θε?ο προσκλητήριο
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Ο? ε?αγγελικ?ς περικοπ?ς πο? ?ρισε ? ?κκλησία μας ν? διαβάζονται στ? θεία Λειτουργία ?π? τ? τέλη Σεπτεμβρίου, κα? συγκεκριμένα ?π? τ? δεύτερη Κυριακ? μετ? τ?ν ?ψωση το? Τιμίου Σταυρο? μέχρι τ? Χριστούγεννα, ε?ναι παρμένες ?π? τ? ε?αγγέλιο το? Λουκ?. ? πρώτη α?τ?ς τ?ς σειρ?ς περιέχει τ?ν κλήση τ?ν πρώτων τεσσάρων μαθητ?ν το? ?ησο? στ? ?ποστολικ? ?ργο, το? Πέτρου, ?νδρέα, ?ακώβου κα? ?ωάννου. Τ? γεγον?ς α?τ? διηγο?νται ?λοι ο? ε?αγγελιστές. ? Λουκ?ς ?φηγε?ται συγχρόνως κα? τ? ?κπληκτικ? ψάρεμα πο? ?γινε ?π? το?ς παραπάνω μαθητ?ς κατόπιν ?ποδείξεως το? ?ησο?, ψάρεμα τ? ?πο?ο προκάλεσε «θάμβος» στ?ν Πέτρο κα? το?ς συντρόφους του κα? τ?ν ?δήγησε στ?ν παράκληση - ?μολογία: «?ξελθε ?π? ?μο?, ?τι ?ν?ρ ?μαρτωλ?ς ε?μι, Κύριε».
Περισσότερα...
 

Γιορτάζουμε σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.

 

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 ? 138 μ.Χ.). Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας, πήραν τα ονόματα τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυνί δέ μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τά τρία ταύτα, μείζων δέ τούτων η αγάπη.» ( Α' Κορινθίους. 13:13).

Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.

Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η δωδεκάχρονη Πίστη. Με δελεαστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να πείσει την Πίστη να αρνηθεί το Χριστό και θα της χορηγούσε τα πάντα, για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής.

 

Περισσότερα...
 

Πολυχρόνιον Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος καί Σουφλίου

 

        Γηθοσύνως ?νακοινούμεθα ?τι  ? Α.Θ.Π. ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομα?ος  ?νταποκρινόμενος προφρόνως ε?ς ?μετέραν πρόσκλησιν πραγματοποιε? ?πό 20?ως 23ης προσεχο?ς μηνός Σεπτεμβρίου ?.?. ?πίσημον ?πίσκεψιν ε?ς τήν καθ? ?μ?ς ?εράν Μητρόπολιν, χάριν ?γιασμο? καί ε?λογίας το? φιλοχρίστου λαο?.
        ?πίκεντρον τ?ν ?κδηλώσεων ? Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ε?ς τόν ?ερόν Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας ?λευθερωτρίας ?πί τ? συμπληρώσει 20ετίας ?πό τ?ν ?γκαινίων του καί 5ετίας ?πό τ?ς πρός Κύριον ?κδημίας το? μακαριστο? Κτίτορός του κυρο? Νικηφόρου, τήν Κυριακήν 21ην Σεπτεμβρίου ?.?.
        Ε?ς τά πλαίσια τ?ς ?πισκέψεως α?τ?ς ? ?ερός κλ?ρος, α? ?ρχαί καί ? φιλόχριστος λαός θά ?ποδεχθο?ν τήν Α.Θ.Π. ε?ς τήν ?ρεστιάδα, ε?ς τό Διδυμότειχον καί ε?ς τό Σουφλί, κατά τό συνημμένον Πρόγραμμα.

 

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 165879

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting