Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

? π?ντα λαμπρ?ς ?ρτ?μιος ?ν β??,
Τμηθε?ς ?π?λθεν ε?ς ?π?ρτατον κλ?ος.
Ε?κ?δι ?ρτ?μιος πυκιν?φρων α?χ?να τμ?θη.

 

Βιογραφία
Ο Άγιος Αρτέμιος ήταν διακεκριμένος πολιτικός του Βυζαντίου και ευσεβέστατος χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά του χαρίσματα, του έδωσε το αξίωμα του πατρικίου και τον διόρισε Δούκα και Αυγουστάλιο της Αλεξανδρείας.

Το 357 μ.Χ. πηγαίνει στην Πάτρα, κατ' εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, για να παραλάβει τα σεπτά λείψανα του Αγίου Ανδρέα και να τα ανακομίσει στον νεόκτιστο Ναό των Αγίων αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη (3 Μαρτίου 357 μ.Χ.).

Κατά την διαμονή του στην Πάτρα και με την επίβλεψη του κατασκεύασε υδραγωγείο. Στρατοπεδευμένος στην περιοχή της Μονής Γηροκομείου ελεούσε και βοηθούσε πλήθος αναξιοπαθούντων και κυρίως γερόντων, γεγονός που δικαιολογεί την τοπωνυμία Γηροκομείο.

 

Περισσότερα...
 

Ούτε υπάρχει, ούτε δεν υπάρχει. Είναι!

18 Οκτωβρίου 2014
Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  Νικόλαος Χατζηνικολάου

Τελικά, φαίνεται πως συχνά η αναζήτηση του Θεού μοιάζει με μια μάταιη προσπάθεια να μπούμε στον χώρο Του από τον τοίχο και όχι από την πόρτα. Και επειδή δεν τα καταφέρνουμε, Τον αρνούμαστε. Αυτό προσπαθούν να κάνουν αυτά τα παιδιά.

Ο Θεός όμως δεν προσεγγίζεται από όπου και όπως υπεροπτικά θέλουμε. Ο χώρος του μυστηρίου Του έχει τις διόδους του από τις οποίες πρέπει διακριτικά και ταπεινά να μπεις. Είναι στενές οι προσβάσεις του. Και οι πόρτες του δεν ανοίγουν με χερούλι ούτε πολύ περισ­σότερο με λοστό. Ούτε με πείσμα ούτε με βία. Συνήθως ανοίγουν από μόνες τους, με... φωτοκύτταρο. Δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα η συνάντηση του Θεού. Είναι επίσκεψή Του. Απλά, για να μπει και Αυτός, δεν πρέπει να έχει κανείς τις δικές του πόρτες κλειδωμένες. Και όχι μόνον. Πρέπει εμείς να Του ανοίξουμε. Ο Θεός δεν υπάρχει για να Τον υποτάσσουμε, για να υπηρετεί τις εφήμερες μυωπικές βλέψεις μας. Υπάρχει για να μας ελευθερώσει από τη μιζέρια μας.

Περισσότερα...
 
Θέλω ν? α?σθανθ? τ?ν Θεό, ?μπειρίες γνήσιες-νόθες
 
Βαρνάβας Λαμπρόπουλος (?ρχιμανδρίτης)
ΝΟΣΗΡΗ ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Ο? Φαρισα?οι κα? Σαδδουκα?οι, ζητώντας ?π? τ?ν Κύριο σημε?ον ?κ το? ο?ρανο?. Το? ζητο?σαν θα?μα, πο? ?χει τ? χαρακτηριστικ? τ?ν θαυμάτων το? ?ντίχριστου, δηλαδ? «θα?μα», πο? χορταίνει το?ς ?νθρώπους μ? ΣΑΡΚΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ κα? τρέφει τ?ν ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ κα? τ?ν ΕΓΩΙΣΜΟ τους.

? Κύριος, ?κούγοντας μία τέτοια ?παίτηση, ?δωκε τ?ν α?στηρ? ?πάντηση: «Γενε? πονηρ? κα? μοιχαλίς, σημε?ον ?πιζητε?, ?μως σημε?ον δ?ν θ? το?ς δοθ? κανένα ?λλο, παρ? μόνον τ? σημε?ον το? ?ων? το? προφήτου» (Ματθ. 16, 4).

Μ? τ?ν φράση «σημε?ον το? ?ων? το? προφήτου» ? Κύριος ?ννοο?σε τ? σημε?α, πο? θ? συνόδευαν τ?ν Θάνατο κα? τ?ν ?νάστασή Του:

Τότε ?δόθη ?π? τ?ν Θε? «σημε?ον ?κ το? ο?ρανο?».

Τότε ? ?λιος ε?δε τ?ν Κύριο σταυρωμένο κα? ?σκοτίσθη ?ρα μεσημέρι, κα? ?πλώθηκε παντο? πηχτ? σκοτάδι, πο? διήρκεσε τρε?ς ?ρες. Τ? καταπέτασμα το? Ναο? τ?ς ?ερουσαλ?μ ?σχίσθη στ? δύο, ?π? ?πάνω μέχρι κάτω. ?γινε σεισμ?ς κα? ο? βράχοι ?σχίσθηκαν. Τ? μνημε?α ?νοιξαν κα? πολλο? ?γιοι ?ναστήθηκαν κα? ?μφανίσθηκαν σ? πολλο?ς στ?ν ?γία Πόλη (Ματθ. 27, 45-53).
Περισσότερα...
 
Ο? πρόθυμοι δο?λοι
Τσιρόπουλος Κώστας
?ζησε κα? ξαναέζησε ? ?νθρωπότητα καιρούς, καιρο?ς δουλείας πο? ξεσηκώνονταν ο? λαο? γι? ν? τ?ν ?ποτινάξουν, κα? καιρο?ς ?λευθερίας πο? ?πλήγωνε κα? τελικ? δηλητηρίαζε ? ?τομικισμ?ς ??φο?, κατ? τ?ν ?θάνατη ρήση το? Μακρυγιάννη, ? ?λευθερία ?κα? ? Δημοκρατία? στηρίζεται στ? «?με?ς» κα? ποτ? στ? «?γώ».

Κα? ?λθαν πάλι καιροί, μετ? τ?ν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κα? μετ? τ?ν «Ψυχρ?» λεγόμενο Πόλεμο, πο? ? ?νθρωπότητα ?λόκληρη ?μοιαζε ν? νοσταλγε? γι? ?λευθερία κα? Δημοκρατία. Δ?ν ε?χε κατορθώσει ν? διακρίνει π?ς πίσω ?π? τ?ς ε?γενε?ς κα? ?λόφωτες ?το?τες προσδοκίες, μία νέα μορφ? κοινωνίας πρόβαλε ?κοινωνίας θρεμένης, ε?ναι ? ?λήθεια, ?π? τ?ν πείνα, τ?ν στέρηση κα? τ?ν λαχτάρα μι?ς ζω?ς περισσότερο ?νθρώπινης ? ? καταναλωτική, μ? μοναδικ? στόχο: τ?ν ?πόλαυση τ?ς ζω?ς α?τ?ς. Κα? μ? ταυτόχρονη σκίαση μι?ς ?λλης ζω?ς πο? ? ?νθρωπος, ?π? τ?ν φύση του θνητός, ?νειρευόταν, ε?χόταν, προσδοκο?σε θρησκεύοντας. Κα? μ? τ?ν θρησκεία, γινόταν τελικ? ?νθρωπος α?θεντικ?ς ??κε?νος πο? τ? ?νω θωρο?σε.

Περισσότερα...
 
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας μαθητ? κα? καθηγητ?
 
Καραγιάννης Δημήτρης (Παιδοψυχίατρος)
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας το? μαθητ? κα? τ?ς ?φηβείας το? θεολόγου καθηγητ?
 


 
?ταν κάποιος δ?ν ?γαπ? τ?ν ?αυτό του

σ? μι? περίοδο τ?ς ζω?ς του,

? τ?ν ?γνοε? παντελ?ς σ? μι? στιγμ? τ?ς ?στορίας του,

θ? κάνει κα? τ? ?διο μ? τ? παιδί του.

Γιατί τ? ?γαπ?, ?πως τ?ν ?διο του τ?ν ?αυτό.

Φρ. Ντολτ?Τ? θέμα τ?ς ?φηβείας ?χει ?πασχολήσει το?ς ε?δικο?ς κα? ?χουν γραφε? πολλ? σχετικ? κείμενα. ?ντίστοιχα, ?χουν καταγραφε? σημαντικο? προβληματισμο? γι? τ? διδασκαλία το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν. Ε?ναι ?μως ?ναγκαία ? μελέτη τ?ς ?λληλεπίδρασης πο? συντελε?ται στ? συνάντηση τ?ν κόσμων το? μαθητ? κα? το? θεολόγου καθηγητ?. Γιατί σ? κάθε ο?σιαστικ? ?πικοινωνία δ?ν ?φίστανται μόνο δύο ?τομα, ?λλ? κα? ? ?λληλαντίδραση τ?ν κόσμων τους. Τ? σύνολο τ?ν ?μπειρι?ν ?παρτίζει τ?ν προσωπικ? κόσμο, μέσα στ?ν ?πο?ο ?ποκρύπτονται τ? ?μπόδια πο? ?παγορεύουν τ?ν ?πικοινωνία, ?λλ? κα? τ? ?φόδια πο? θ? συμβάλουν στ?ν ο?σιαστικ? σχέση κα? στ? γέννηση το? καινούργιου, τ? ?πο?ο δ?ν ?πάρχει στ?ν ?τομικότητα.
Περισσότερα...
 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Ο ΜΥΡΟΒΛΥΤΗΣ

Δημ?τριον ν?ττουσι λ?γχαι Χριστ? μου,
Ζηλο?ντα πλευρ?ς λογχον?κτου σ?ς π?θος.
Ε?κοστ? μελ?αι Δημ?τριον ?κτ? ?νε?λον.


Βιογραφία
Ο Άγιος Δημήτριος γεννήθηκε περί το 280 - 284 μ.Χ. και μαρτύρησε επί των αυτοκρατόρων Διοκλητιανού και Μαξιμιανού το 303 μ.Χ. ή το 305 μ.Χ. ή (το πιο πιθανό) το 306 μ.Χ.

Ο Δημήτριος ήταν γόνος αριστοκρατικής οικογένειας στη Θεσσαλονίκη. Σύντομα ανελίχθηκε στις βαθμίδες του Ρωμαϊκού στρατού με αποτέλεσμα σε ηλικία 22 ετών να φέρει το βαθμό του χιλιάρχου. Ως αξιωματικός του ρωμαϊκού στρατού κάτω από τη διοίκηση του Τετράρχη (και έπειτα αυτοκράτορα) Γαλερίου Μαξιμιανού, όταν αυτοκράτορας ήταν ο Διοκλητιανός, έγινε χριστιανός και φυλακίστηκε στην Θεσσαλονίκη το 303 μ.Χ., διότι αγνόησε το διάταγμα του αυτοκράτορα Διοκλητιανού «περί αρνήσεως του χριστιανισμού». Μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε ιδρύσει κύκλο νέων προς μελέτη της Αγίας Γραφής.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0263.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 164837

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting