Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Τ? θε?ο προσκλητήριο
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Ο? ε?αγγελικ?ς περικοπ?ς πο? ?ρισε ? ?κκλησία μας ν? διαβάζονται στ? θεία Λειτουργία ?π? τ? τέλη Σεπτεμβρίου, κα? συγκεκριμένα ?π? τ? δεύτερη Κυριακ? μετ? τ?ν ?ψωση το? Τιμίου Σταυρο? μέχρι τ? Χριστούγεννα, ε?ναι παρμένες ?π? τ? ε?αγγέλιο το? Λουκ?. ? πρώτη α?τ?ς τ?ς σειρ?ς περιέχει τ?ν κλήση τ?ν πρώτων τεσσάρων μαθητ?ν το? ?ησο? στ? ?ποστολικ? ?ργο, το? Πέτρου, ?νδρέα, ?ακώβου κα? ?ωάννου. Τ? γεγον?ς α?τ? διηγο?νται ?λοι ο? ε?αγγελιστές. ? Λουκ?ς ?φηγε?ται συγχρόνως κα? τ? ?κπληκτικ? ψάρεμα πο? ?γινε ?π? το?ς παραπάνω μαθητ?ς κατόπιν ?ποδείξεως το? ?ησο?, ψάρεμα τ? ?πο?ο προκάλεσε «θάμβος» στ?ν Πέτρο κα? το?ς συντρόφους του κα? τ?ν ?δήγησε στ?ν παράκληση - ?μολογία: «?ξελθε ?π? ?μο?, ?τι ?ν?ρ ?μαρτωλ?ς ε?μι, Κύριε».
Περισσότερα...
 

Γιορτάζουμε σήμερα 17 Σεπτεμβρίου, ημέρα μνήμης της Αγίας Σοφίας και των θυγατέρων αυτής, Πίστης, Ελπίδας και Αγάπης.

 

Η Αγία Σοφία και οι τρεις θυγατέρες της Πίστη, Ελπίδα και Αγάπη μαρτύρησαν στα χρόνια του αυτοκράτορα Αδριανού (117 ? 138 μ.Χ.). Οι τρεις θυγατέρες της Αγίας Σοφίας, πήραν τα ονόματα τους από το χωρίο της Καινής Διαθήκης: «νυνί δέ μένει πίστις, ελπίς, αγάπη, τά τρία ταύτα, μείζων δέ τούτων η αγάπη.» ( Α' Κορινθίους. 13:13).

Η Αγία Σοφία, τίμια και θεοσεβής γυναίκα, γρήγορα χήρεψε και με τις τρεις κόρες της ήλθε στη Ρώμη. Εκεί καταγγέλθηκαν ως φημισμένες χριστιανές. Τότε ο αυτοκράτορας πληροφορήθηκε ότι οι τέσσερις γυναίκες ήταν χριστιανές και διέταξε να τις συλλάβουν.

Αφού απομόνωσαν τη μητέρα, άρχισαν να ανακρίνουν τις κόρες. Πρώτη παρουσιάστηκε στο βασιλιά η δωδεκάχρονη Πίστη. Με δελεαστικούς λόγους ο Ανδριανός προσπάθησε να πείσει την Πίστη να αρνηθεί το Χριστό και θα της χορηγούσε τα πάντα, για να ζήσει ευτυχισμένη ζωή, αλλά αντιμετώπισε το άκαμπτο φρόνημα της νεαρής.

 

Περισσότερα...
 

Πολυχρόνιον Οικουμενικού Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 

Επίσημη επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου εις την Μητρόπολιν Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος καί Σουφλίου

 

        Γηθοσύνως ?νακοινούμεθα ?τι  ? Α.Θ.Π. ? Ο?κουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομα?ος  ?νταποκρινόμενος προφρόνως ε?ς ?μετέραν πρόσκλησιν πραγματοποιε? ?πό 20?ως 23ης προσεχο?ς μηνός Σεπτεμβρίου ?.?. ?πίσημον ?πίσκεψιν ε?ς τήν καθ? ?μ?ς ?εράν Μητρόπολιν, χάριν ?γιασμο? καί ε?λογίας το? φιλοχρίστου λαο?.
        ?πίκεντρον τ?ν ?κδηλώσεων ? Πατριαρχική Θεία Λειτουργία ε?ς τόν ?ερόν Καθεδρικόν Ναόν Παναγίας ?λευθερωτρίας ?πί τ? συμπληρώσει 20ετίας ?πό τ?ν ?γκαινίων του καί 5ετίας ?πό τ?ς πρός Κύριον ?κδημίας το? μακαριστο? Κτίτορός του κυρο? Νικηφόρου, τήν Κυριακήν 21ην Σεπτεμβρίου ?.?.
        Ε?ς τά πλαίσια τ?ς ?πισκέψεως α?τ?ς ? ?ερός κλ?ρος, α? ?ρχαί καί ? φιλόχριστος λαός θά ?ποδεχθο?ν τήν Α.Θ.Π. ε?ς τήν ?ρεστιάδα, ε?ς τό Διδυμότειχον καί ε?ς τό Σουφλί, κατά τό συνημμένον Πρόγραμμα.

 

Περισσότερα...
 
? ?γάπη ε?ναι πάνω ?π? ?λα
Γέρων Πορφύριος
 
? ?γάπη πρός τόν Χριστό δέν ?χει ?ρια, τό ?διο καί ? ?γάπη πρός τόν πλησίον. Νά ?κτείνεται παντο?, στά πέρατα τ?ς γ?ς. Παντο?, σέ ?λους το?ς ?νθρώπους.

Θά σ?ς τό π? μ? ?να παράδειγμα. ?ταν ?νας ?σκητής κι ε?χε δύο ?ποτακτικούς. Προσπαθο?σε πολύ νά τούς ?φελήσει καί νά τούς κάνει καλούς. Ε?χε, ?μως, τήν ?νησυχία ?ν ?ντως προχωρο?ν στήν πνευματική ζωή, ?ν προοδεύουν κι ?ν ε?ναι ?τοιμοι γιά τή Βασιλεία το? Θεο?. Περίμενε ?να σημάδι γι? α?τό ?π? τόν Θεό, ?λλά δέν ?παιρνε καμία ?πάντηση. Κάποια ?μέρα θά γινόταν ?γρυπνία στήν ?κκλησία μι?ς ?λλης σκήτης πού ?πε?χε πολλές ?ρες ?π? τή δική τους. ?πρεπε νά γίνει πορεία μές στήν ?ρημο. ?στειλε τούς ?ποτακτικούς του ?π? τό πρωί, ?στε νά φθάσουν νωρίς, γιά νά τακτοποιήσουν τήν ?κκλησία, κι ? Γέροντας θά πήγαινε τ? ?πόγευμα. Ο? ?ποτακτικοί ε?χαν προχωρήσει ?ρκετά, ?ταν ξαφνικά ?κουσαν βογκητά. ?ταν ?νας ?νθρωπος βαριά τραυματισμένος καί ζητο?σε βοήθεια:
Περισσότερα...
 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
(Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Καραμούζη) 

Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση φιλοξενούν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση των αγγέλων. Μετά από τη πτώση των πρωτοπλάστων άγγελοι φυλάσσουν το Παράδεισο, άγγελοι διδάσκουν στον Αδάμ τον τρόπο καλλιέργειας της γης, ενώ άγγελοι εμφανίζονται στον Αβραάμ, το Λωτ, κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και σε πολλούς από τους προφήτες. Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης οι άγγελοι μνημονεύονται σε πολλά χωρία, εκ των οποίων τα ενδεικτικότερα είναι κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καθ΄ όλη τη πορεία του Ιησού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάληψή του. 

Περισσότερα...
 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

?γία Γραφ? κα? ?κκλησία ε?ναι ?ν­­νοιες ?ναπόσπαστα ?νωμένες. Γι? α?τ? κα? ? ?ρθόδοξη ?κκλησία μας χρησιμοποιε? ε?ρύτατα περικοπ?ς ?­­­π? τ?ν Παλαι? κα? τ?ν Καιν? Διαθήκη στ?ς διάφορες ?ερ?ς ?κολουθίες της.
«Τ? μεγάλη ?μέρα τ?ς Κυριακ?ς ?λοι ο? πιστο? πο? διαμένουν στ?ς πόλεις ? στο?ς ?γρο?ς συγκεντρώνονται μαζ? κα? γίνεται ?νάγνωση ?π? τ? συγγράμματα τ?ν ?ποστόλων κα? τ?ν Προφητ?ν», σημειώνει στ?ν πρώτη του ?πολογία ? ?γιος ?ουστ?νος, ? φιλόσοφος κα? μάρτυρας, στ?ς ?ρχ?ς το? β΄ α??νος.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0886.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 169212

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 28 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting