Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 8 & 9 ΜΑΪΟΥ 2015

ΣΤΟΝ ΙΕΡΟ ΝΑΟ ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

 

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΑΝΟΙΞΕ!

 

dromos   Βγ?κε μελαγχολική ?πʼ τήν ?κκλησία ? ?λια μετά τήν ?πικοινωνία της μέ τόν Πνευματικό. Μόλις ?φτασε σπίτι, δικαιολογήθηκε στούς γονε?ς της πώς ε?χε πονοκέφαλο καί βαρύ πρόγραμμα γιά τήν ?λλη μέρα κι ?ποσύρθηκε στό δωμάτιό της.

   ?χ? τί ταραχή κι ?νησυχία νιώθει μέσα της... Σάν νά ?πεσε πάνω της βαριά πέτρα, λιθάρι ?σήκωτο καί δέν μπορε? νά ?λευθερωθε?. Καί γνωρίζει τήν α?τία. Δέν κρύβεται ?πό τόν ?αυτό της. Ναί, σήμερα δέν ?ταν ?πόλυτα ε?λικρινής, ?πως ?λλοτε, στήν ?ξομολόγηση. Πέρασε ?να καλοκαίρι, παρασύρθηκε, σκόνταψε, ?πεσε. ?κανε πράγματα πού δέ φανταζόταν, ο?τε καί ?θελε. ?φταιγε ? παρέα ? ? ?αυτός της καί ? ?μπιστοσύνη πού ε?χε στίς ?ντιστάσεις της περισσότερο; Πάντως τσαλακώθηκε ? ψυχή της. Καί σήμερα, πού μετά ?πό καιρό ?ποφάσισε νά μιλήσει ?νοιχτά στόν Πνευματικό, δέν τά κατάφερε. Δείλιασε, μάσησε τά λόγια της καί τέλος δέν ?λευθερώθηκε, δέν ?ρέμησε. Τί κρίμα...

Περισσότερα...
 

«Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ Ο ΠΡΩΤΟΚΛΗΤΟΣ»    

ΛΑΜΠΡΟΣ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΣ Θεολόγος - Καθηγητής

       O Απόστολος Ανδρέας ήταν αδελφός του Σίμωνος Πέτρου, γιοι του Ιωνά. Πιθανότατα ήταν μεγαλύτερος στην ηλικία από τον Πέτρο. Συγκατοικούσε με αυτόν στην Καπερναούμ και συνεργαζόταν ως αλιέας στην λίμνη της Γενησαρέτ (Ματθ.4,18. Μαρκ.1,29). Πρωτύτερα είχε χρηματίσει μαθητής του Ιωάννου του Βαπτιστού. Εκεί κοντά στον Τίμιο Πρόδρομο απέκτησε σπάνια ευσέβεια και το σπουδαιότερο έμαθε για τον ερχόμενο Μεσσία. Φαίνεται ότι ήταν παρών όταν ο Ιωάννης έδειξε με το δάκτυλό του τον Κύριο και είπε: «ίδε ο αμνός του Θεού, ο αίρων τας αμαρτίας του κόσμου» (Ιωάν.1,30). Αυτή η φανέρωση του Μεσσία έκαμε προφανώς τον ευσεβή ψαρά να ακολουθήσει πρώτος τον Κύριο, χωρίς κανέναν δισταγμό και γι' αυτό ονομάστηκε «Πρωτόκλητος» (Ιωάν.1,35-41).

 

Περισσότερα...
 

ΤΑ ΕΙΣΟΔΙΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


«Σήμερον της ευδοκίας Θεού το προοίμιον, και της των ανθρώπων σωτηρίας η προκήρυξις. Εν ναώ του Θεού τρανώς η Παρθένος δείκνυται, και τον Χριστόν τοις πάσι προκαταγγέλλεται. Αυτή και ημείς μεγαλοφώνως βοήσωμεν? Χαίρε της οικονομίας του Κτίστου η εκπλήρωσις».

Μία από τις κυριότερες και μεγαλύτερες Θεομητορικές εορτές του έτους είναι τα «Εισόδια» της Θεοτόκου. Η Εκκλησία μας την τιμά στις 21 Νοεμβρίου, με ιδιαίτερη λαμπρότητα. Η σημασία της εορτής αυτής είναι μεγάλη και ιερή. Αποτελεί τήν βάση και την αρχή για όλη την μετέπειτα ζωή της Θεοτόκου.

?πως γνωρίζουμε, η Παναγία Θεοτόκος, γεννήθηκε από γονείς γηραιούς, τον Ιωακείμ και την ?ννα, που είχαν παρακαλέσει με πολύ πόνο τον Θεό να τους δώση ?να τέκνο και να το αφιερώσουν στο Ναό Του. Πραγματικά, αυτό και έκαναν. Οταν δηλαδή η Μαρία έγινε τριών ετών την έφεραν οι ίδιοι οι γονείς της στο Ναό και την παρέδωσαν στα χέρια του Ζαχαρία του ιερέα. Αυτός την αγκ?λιασε, την ευλόγησε και είπε: «Εμεγάλυνε ο Κύριος το ονομά σου σε όλες τις γενεές. Με σένα θα ευλογηθούν τα έθνη και ο Κύριος θα λυτρώση τους υιούς του Ισραήλ». Και ανέβασε την τριετή Μαρία στο εσωτερικ? του θυσιαστηρίου, ?που ο Θεός την χαρίτωσε. Και ευφράνθηκε η Παναγία και με αγαλλίαση ψυχής εσκίρτησε και όλοι πνευματικά πανηγύρισαν που έμεινε στο Ναό τον ?γιο, για να αγιασθεί και να γίνει αργότερα η Μητέρα του ίδιου του Θεού.

Περισσότερα...
 
Z? δέ ο?κέτι ?γώ, ζ? δέ ?ν ?μοί Χριστός
 
(2 Νοεμβρίου 2014)
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
 
 
Τό θέμα τ?ς δικαιώσεως το? ?νθρώπου μέ τήν πίστη στόν ?ησο? Χριστό καί τ?ς ?λευθερίας κυριαρχε? στήν πρός Γαλάτας ?πιστολή το? ?π. Παύλου ?πό τήν ?ποία ε?ναι παρμένο τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα τ?ς Κυριακ?ς, τό ?πο?ο ε?ναι σέ μετάφραση τό ?ξ?ς:

«?δελφοί, ξέρουμε ?μως πώς ? ?νθρωπος δέν μπορε? νά σωθε? μέ τήν τήρηση τ?ν διατάξεων το? νόμου. Α?τό γίνεται μόνο μέ τήν πίστη στόν ?ησο? Χριστό. Γι' α?τό κι ?με?ς πιστέψαμε στόν ?ησο? Χριστό, γιά νά δικαιωθο?με μέ τήν πίστη στόν Χριστό κι ?χι μέ τήν τήρηση το? νόμου? γιατί μέ τά ?ργα το? νόμου δέν θά σωθε? κανένας ?νθρωπος. ?ν ?μως, ζητώντας νά σωθο?με ?πό τόν Χριστό, βρεθήκαμε νά ε?μαστε κι ?με?ς ?μαρτωλοί ?πως ο? ?θνικοί, σημαίνει τάχα π?ς ? Χριστός ?δηγε? στήν ?μαρτία; ?χι βέβαια! Γιατί, ?ν ?,τι γκρέμισα τό ξαναχτίζω, ε?ναι σάν νά ?μολογ? πώς ?κανα λάθος ?ταν τό γκρέμιζα. Κι ?ληθινά, μέ κριτήριο τό νόμο, ?χω πεθάνει γιά τή θρησκεία το? νόμου, γιά νά βρ? τή ζωή κοντά στόν Θεό. ?χω πεθάνει στόν σταυρό μαζί μέ τόν Χριστό. Τώρα πιά δέν ζ? ?γώ, ?λλά ζε? στό πρόσωπό μου ? Χριστός. Κι ? τωρινή σωματική μου ζωή ε?ναι ζωή βασισμένη στήν πίστη μου στόν Υ?ό το? Θεο?, πού μέ ?γάπησε καί πέθανε ?κούσια γιά χάρη μου» (Γαλ.2,16-20).
Περισσότερα...
 

Ο ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ Ο ΜΕΓΑΛΟΜΑΡΤΥΡΑΣ

? π?ντα λαμπρ?ς ?ρτ?μιος ?ν β??,
Τμηθε?ς ?π?λθεν ε?ς ?π?ρτατον κλ?ος.
Ε?κ?δι ?ρτ?μιος πυκιν?φρων α?χ?να τμ?θη.

 

Βιογραφία
Ο Άγιος Αρτέμιος ήταν διακεκριμένος πολιτικός του Βυζαντίου και ευσεβέστατος χριστιανός. Ο Μέγας Κωνσταντίνος, εκτιμώντας τα ηθικά και πολιτικά του χαρίσματα, του έδωσε το αξίωμα του πατρικίου και τον διόρισε Δούκα και Αυγουστάλιο της Αλεξανδρείας.

Το 357 μ.Χ. πηγαίνει στην Πάτρα, κατ' εντολή του Αυτοκράτορα Κωνσταντίου, γιου του Μεγάλου Κωνσταντίνου, για να παραλάβει τα σεπτά λείψανα του Αγίου Ανδρέα και να τα ανακομίσει στον νεόκτιστο Ναό των Αγίων αποστόλων στην Κωνσταντινούπολη (3 Μαρτίου 357 μ.Χ.).

Κατά την διαμονή του στην Πάτρα και με την επίβλεψη του κατασκεύασε υδραγωγείο. Στρατοπεδευμένος στην περιοχή της Μονής Γηροκομείου ελεούσε και βοηθούσε πλήθος αναξιοπαθούντων και κυρίως γερόντων, γεγονός που δικαιολογεί την τοπωνυμία Γηροκομείο.

 

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2965.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 180505

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 2 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting