Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
? ?στορία τ?ς ?γίας Ζώνης
 
Σύγγελης Κωνσταντ?νος
 
Στ?ς 31 Α?γούστου θ? ?ορτάσουμε κα? φέτος τ?ν Κατάθεση τ?ς Τιμίας Ζώνης τ?ς Θεοτόκου. ?ποτελε? τ? μοναδικ? ?ερ? κειμήλιο πο? σχετίζεται μ? τ?ν ?πίγειο βίο τ?ς Θεοτόκου κα? διασ?ζεται μέχρι σήμερα στ?ν ?ερ? Μον? το? Βατοπαιδίου στ? ?γιο ?ρος, στ? Περιβόλι τ?ς Παναγίας. ? ?δια ? Θεοτόκος τ?ν ?φανε ?π? τρίχες καμήλας.

Ο? πληροφορίες γι? τ?ν ?πίγειο βίο τ?ς Θεοτόκου ε?ναι λιγοστ?ς κα? προέρχονται ?π? τ?ν Καιν? Διαθήκη κα? ?π? τ?ν παράδοση πο? διασώθηκε ?π? το?ς ?ποστολικο?ς ?κόμη χρόνους. ? Θεοτόκος μέχρι τ?ν Κοίμησή της παρέμεινε στ? ?εροσόλυμα κα? ?ταν μέλος τ?ς πρώτης ?κκλησίας. Τ? φροντίδα τ?ς ε?χε ?ναλάβει ? ?γαπημένος μαθητ?ς το? Κυρίου, ? Ε?αγγελιστ?ς ?ωάννης.

Ο? τελευτα?ες στιγμ?ς τ?ς ?πίγειας ζω?ς τ?ς ε?ναι θαυμαστ?ς κα? συγκινητικές. Κοντ? τ?ς βρέθηκαν ο? ?πόστολοι ο? ?πο?οι ?φτασαν ?π? τ? πέρατα τ?ς ο?κουμένης στ? ?εροσόλυμα μ? τρόπο θαυμαστό, «?π? νεφελ?ν» . Κα? τότε, ? ?διος ? Κύριος ?μφανίστηκε θριαμβευτικ? «?π? νεφελ?ν», μ? τ? συνοδεία πλήθους ?γγέλων. ? Θεοτόκος προσευχήθηκε στ?ν Υ?ό της, παρηγόρησε το?ς ?ποστόλους κα? ?ποσχέθηκε ?τι θ? ε?ναι πάντα κοντ? στ?ν ?κκλησία γι? ν? μεσιτεύει στ?ν Υ?ό της κα? παρέδωσε τ?ν πανάμωμη ψυχή της στ?ν Κύριο.
 
Περισσότερα...
 

29 Αυγούστου- Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη

Του Κων. Α. Οικονόμου δασκάλου

Μνημονεύει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την ?αποτομή της τιμίας κεφαλής?, τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου από τον βασιλέα της Ιουδαίας Ηρώδη. Η Εκκλησία μας κηρύσσει αυτή τη μέρα ως μέρα νηστείας, διότι ο Ιωάννης θανατώθηκε εξαιτίας της οινοποσίας και του ακράτου ηδονισμού ενός βασιλιά σε ένα συμπόσιο, αυτό της εορτής των γενεθλίων του. Πρόκειται για τον τελευταίο προφήτη, τον προφήτη ο οποίος συνδέει την Καινή με την Παλαιά Διαθήκη, του οποίου ο σκοπός της ζωής του υπήρξε η αναγγελία της ενανθρώπισης του Υιού του Θεού. Πρόκειται για τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον οποίο θα προσέλθει ο Κύριος να βαπτισθεί και Αυτός και να δοθεί με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία της επιφανείας του Τριαδικού Θεού. Ο Υιός ?ταπεινών εαυτόν? βαπτίζεται, το Πνεύμα το Άγιον, ?Ωσεί περιστερά?, φανερώνεται σαν ένα περιστέρι και η φωνή του Θεού Πατρός ακούγεται να δηλώνει: ?ουτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός?. Αυτός είναι ο αγαπητός Μου Υιός.

Περισσότερα...
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 14 ΚΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ «ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ»

 

? Παναγία Μητέρα ?λόκληρου το? κόσμου

 

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο. Η Παναγία Μητέρα ολόκληρου του κόσμου

1. Η Παρθένος Μαρία εις την Παλαιάν Διαθήκην

Καθώς ήδη αναφέραμεν, ολόκληρος η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης είναι περίοδος προσμονής του «σπέρματος της γυναικός» (Γένεση 3,15).

Ο Προφήτης Ησαΐας λαμβάνει εντολήν από τον Θεόν να ομιλήση εις τον Άχαζ, τον Βασιλέα των Ιουδαίων, και να του είπη να προφυλαχθή, χωρίς όμως να φοβηθή δια την επίθεσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ εκ μέρους των Βασιλέων Φακεέ και Ρασείμ.

«Όταν γαρ οργή του θυμού μου γένηται, πάλιν ιάσομαι», όταν η δικαία οργή του θυμού μου πραγματοποιηθή, εγώ πάλιν θα σάς προστατεύσω, λέγει ο Θεός (Ησαΐας 7,4).

Κατ? εντολήν του Θεού, ο Προφήτης λέγει εις τον Άχαζ ότι ημπορεί να ζητήση «σημείον παρά Κυρίου Θεού σου εις βάθος η εις ύψος», θαυματουργικήν, δηλαδή, απόδειξιν, είτε εις τα βάθη της γης είτε και εις τα ύψη των ουρανών, δια να βεβαιωθή δια την αλήθειαν του προφητικού λόγου (Ησαΐας 7,10-11).

Περισσότερα...
 

 

 

 

 

ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ (17 Ιουλίου)

 

 

 

 

 

 

 

Eπιπρέπει σοι, πώς αν είποις, Mαρίνα,

Σων αιμάτων έρευθος, α ξίφει χέεις.
Εβδομάτη δεκάτη Mαρίναν κτάνε φάσγανον οξύ.


 Χε?ρ δημ?ου τ?μνει σε Μαρ?να ξ?φει,
Χε?ρ Κυρ?ου χ?ριτι θε?? δ? στ?φει.
?βδομ?τ? δεκ?τ? Μαρ?να δειροτομ?θη.

 

Περισσότερα...
 
? ?ξορία το? κόσμου τούτου κι ? ?λπίδα στό Θεό
Τσιρόπουλος Κώστας
 
 

 ?λοι ο? ?νθρωποι ε?μαστε ξένοι καί παρεπίδημοι στόν κόσμο α?τό. ?λλά ? γοητεία τ?ς ζω?ς α?τ?ς καί ο? πειρασμοί μ?ς κρύβουν ?πό τά μάτια τ?ς ψυχ?ς τήν μέγιστη α?τή ?λήθεια καί μ?ς προσκολλο?ν σέ πρόσωπα καί πράγματα, σέ ?ργα τ?ς ματαιότητας. ? ?ληθινός ?μως χριστιανός ?χει κατανικήσει, κατανικ? ?διάκοπα, μέ πόνους καί στερήσεις τή μαγεία το? πρόσκαιρου α?το? κόσμου γιά ν? ?φοσιωθε? στό Χριστό. ?κε?νος μονάχα ?γωνιζόμενος ?ντιλαμβάνεται πώς ? ζωή α?τή ε?ναι μι? ?ξορία γιά τόν πιστό, ?νας τόπος δοκιμασι?ν πικρίας καί πώς ? ?ληθινή του πατρίδα ε?ναι ? ?λλη ζωή? ε?ναι ? Θεός πού μέ τήν ?γάπη καί τή Χάρη του κρατ? τή χριστιανική ψυχή ?ρθή καί ?νθεκτική. ?χει δικαίωμα κι ? χριστιανός νά ζήσει νά χαρε? τή ζωή α?τή ?λλά χωρίς ν? ?φοσιωθε?, χωρίς νά περιμένει τίποτε ?πό τόν ?δ? κόσμο. ? ?λπίδα του, ? ?γάπη του, ? ?φοσίωσή του ε?ναι σταθερά δοσμένα στό Θεό. Καί χωρίς Α?τόν, ? ζωή ε?ναι ?ρημος καί ?ξορία.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 206787

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 13 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting