Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΟΡΤΗ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ

«ΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟΝ ΣΟΥ ΠΡΟΣΚΥΝΟΥΜΕΝ ΔΕΣΠΟΤΑ»

ΛΑΜΠΡΟΥ Κ. ΣΚΟΝΤΖΟΥ Θεολόγου - Καθηγητού

Η Παγκόσμια Ύψωση του Τιμίου Σταυρού αποτελεί έναν σπουδαίο εορτολογικό σταθμό του εκκλησιαστικού έτους. Στις 14 Σεπτεμβρίου σύμπασα η Ορθοδοξία τιμά τον Σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως το «καύχημά» Της και η «δόξα» Της. Πηγές της εκκλησιαστικής μας ιστορίας αναφέρουν ότι η εορτή της Παγκόσμιας Ύψωσης είχε καθιερωθεί από τα αρχαία χρόνια, ίσως μάλιστα να είχε καθιερωθεί και από αυτόν τον Μέγα Κωνσταντίνο, κατά προτροπή προφανώς της μητέρας του αγίας Ελένης, αμέσως μετά την εύρεση του Τιμίου Ξύλου στα Ιεροσόλυμα, γύρω στο 330 μ.Χ.
Η τιμή προς τον Τίμιο Σταυρό ανάγεται στους αποστολικούς χρόνους. Οι επιστολές του αποστόλου Παύλου είναι γεμάτες από χωρία με τα οποία ο μέγας απόστολος εξαίρει τον ρόλο του Σταυρού στην διαδικασία της σωτηρίας του κόσμου. Πρώτος ο Παύλος ομίλησε για την καύχηση του Σταυρού του Χριστού. Οι αποστολικοί Πατέρες ομιλούν και αυτοί με σεβασμό και τιμή προς το ιερό σύμβολο, μέσω του οποίου έγινε η καταλλαγή με το Θεό και επιτεύχθηκε η σωτηρία με την απολυτρωτική θυσία του Χριστού.

Περισσότερα...
 

1η Σεπτεμβρίου: Η Αρχή της Ινδίκτου
 

(Η αρχή του Εκκλησιαστικού Έτους)

Ίνδικτος ή Iνδικτιών

Tου Kωνσταντίνου Aπ. Σουλιώτη, Θεολόγου

Aν ξεφυλλίσουμε τον ημεροδείκτη μας και φθάσουμε στην 1η Σεπτεμβρίου, θα δούμε να σημειώνεται: «Aρχή Ινδίκτου». Πολλοί ίσως, διαβάζοντας τη φράση αυτή, να διερωτώνται: Tι σημαίνουν τα λόγια αυτά και τι είναι η Ίνδικτος;

Η λέξη Ίνδικτος είναι λατινική ελληνοποιημένη και σημαίνει ορισμός, διάγγελμα, πού εκδιδόταν από τους Ρωμαίους αυτοκράτορες, με σκοπό να καθορίζουν το ύψος των φόρων επί της παραγωγής της γης, που θα έπρεπε να πληρώσουν οι υπήκοοι της Ρώμης για τη συντήρηση του στρατού. Το διάγγελμα αυτό ίσχυε για δεκαπέντε χρόνια και τούτο, γιατί κάθε δεκαπέντε χρόνια απολύονταν οι παλαιοί στρατιώτες και κατατάσσονταν οι νέοι. Να σημειωθεί ότι το ύψος των σχετικών φόρων καθοριζόταν από τη νέα δύναμη του στρατού για την επόμενη δεκαπενταετία.

Περισσότερα...
 
? ?στορία τ?ς ?γίας Ζώνης
 
Σύγγελης Κωνσταντ?νος
 
Στ?ς 31 Α?γούστου θ? ?ορτάσουμε κα? φέτος τ?ν Κατάθεση τ?ς Τιμίας Ζώνης τ?ς Θεοτόκου. ?ποτελε? τ? μοναδικ? ?ερ? κειμήλιο πο? σχετίζεται μ? τ?ν ?πίγειο βίο τ?ς Θεοτόκου κα? διασ?ζεται μέχρι σήμερα στ?ν ?ερ? Μον? το? Βατοπαιδίου στ? ?γιο ?ρος, στ? Περιβόλι τ?ς Παναγίας. ? ?δια ? Θεοτόκος τ?ν ?φανε ?π? τρίχες καμήλας.

Ο? πληροφορίες γι? τ?ν ?πίγειο βίο τ?ς Θεοτόκου ε?ναι λιγοστ?ς κα? προέρχονται ?π? τ?ν Καιν? Διαθήκη κα? ?π? τ?ν παράδοση πο? διασώθηκε ?π? το?ς ?ποστολικο?ς ?κόμη χρόνους. ? Θεοτόκος μέχρι τ?ν Κοίμησή της παρέμεινε στ? ?εροσόλυμα κα? ?ταν μέλος τ?ς πρώτης ?κκλησίας. Τ? φροντίδα τ?ς ε?χε ?ναλάβει ? ?γαπημένος μαθητ?ς το? Κυρίου, ? Ε?αγγελιστ?ς ?ωάννης.

Ο? τελευτα?ες στιγμ?ς τ?ς ?πίγειας ζω?ς τ?ς ε?ναι θαυμαστ?ς κα? συγκινητικές. Κοντ? τ?ς βρέθηκαν ο? ?πόστολοι ο? ?πο?οι ?φτασαν ?π? τ? πέρατα τ?ς ο?κουμένης στ? ?εροσόλυμα μ? τρόπο θαυμαστό, «?π? νεφελ?ν» . Κα? τότε, ? ?διος ? Κύριος ?μφανίστηκε θριαμβευτικ? «?π? νεφελ?ν», μ? τ? συνοδεία πλήθους ?γγέλων. ? Θεοτόκος προσευχήθηκε στ?ν Υ?ό της, παρηγόρησε το?ς ?ποστόλους κα? ?ποσχέθηκε ?τι θ? ε?ναι πάντα κοντ? στ?ν ?κκλησία γι? ν? μεσιτεύει στ?ν Υ?ό της κα? παρέδωσε τ?ν πανάμωμη ψυχή της στ?ν Κύριο.
 
Περισσότερα...
 

29 Αυγούστου- Η αποτομή της κεφαλής του Τιμίου Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη

Του Κων. Α. Οικονόμου δασκάλου

Μνημονεύει σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία μας, την ?αποτομή της τιμίας κεφαλής?, τον αποκεφαλισμό του Ιωάννη του Προδρόμου από τον βασιλέα της Ιουδαίας Ηρώδη. Η Εκκλησία μας κηρύσσει αυτή τη μέρα ως μέρα νηστείας, διότι ο Ιωάννης θανατώθηκε εξαιτίας της οινοποσίας και του ακράτου ηδονισμού ενός βασιλιά σε ένα συμπόσιο, αυτό της εορτής των γενεθλίων του. Πρόκειται για τον τελευταίο προφήτη, τον προφήτη ο οποίος συνδέει την Καινή με την Παλαιά Διαθήκη, του οποίου ο σκοπός της ζωής του υπήρξε η αναγγελία της ενανθρώπισης του Υιού του Θεού. Πρόκειται για τον Ιωάννη τον βαπτιστή στον οποίο θα προσέλθει ο Κύριος να βαπτισθεί και Αυτός και να δοθεί με αυτόν τον τρόπο η ευκαιρία της επιφανείας του Τριαδικού Θεού. Ο Υιός ?ταπεινών εαυτόν? βαπτίζεται, το Πνεύμα το Άγιον, ?Ωσεί περιστερά?, φανερώνεται σαν ένα περιστέρι και η φωνή του Θεού Πατρός ακούγεται να δηλώνει: ?ουτός εστιν ο υιός μου ο αγαπητός?. Αυτός είναι ο αγαπητός Μου Υιός.

Περισσότερα...
 

ΛΑΤΡΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΙΣ 14 ΚΑΙ 15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 ΠΑΝΗΓΥΡΙΖΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ «ΚΟΙΜΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ, ΚΛΕΙΣΣΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ»

 

? Παναγία Μητέρα ?λόκληρου το? κόσμου

 

Εφόδιον Ορθοδοξίας
Βασική Δογματική Διδασκαλία
Τού Πρωτοπρ. Αντωνίου Γ. Αλεβιζόπουλου Δρ. Θεολογίας Δρ. Φιλοσοφίας

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11ο. Η Παναγία Μητέρα ολόκληρου του κόσμου

1. Η Παρθένος Μαρία εις την Παλαιάν Διαθήκην

Καθώς ήδη αναφέραμεν, ολόκληρος η περίοδος της Παλαιάς Διαθήκης είναι περίοδος προσμονής του «σπέρματος της γυναικός» (Γένεση 3,15).

Ο Προφήτης Ησαΐας λαμβάνει εντολήν από τον Θεόν να ομιλήση εις τον Άχαζ, τον Βασιλέα των Ιουδαίων, και να του είπη να προφυλαχθή, χωρίς όμως να φοβηθή δια την επίθεσιν εναντίον της Ιερουσαλήμ εκ μέρους των Βασιλέων Φακεέ και Ρασείμ.

«Όταν γαρ οργή του θυμού μου γένηται, πάλιν ιάσομαι», όταν η δικαία οργή του θυμού μου πραγματοποιηθή, εγώ πάλιν θα σάς προστατεύσω, λέγει ο Θεός (Ησαΐας 7,4).

Κατ? εντολήν του Θεού, ο Προφήτης λέγει εις τον Άχαζ ότι ημπορεί να ζητήση «σημείον παρά Κυρίου Θεού σου εις βάθος η εις ύψος», θαυματουργικήν, δηλαδή, απόδειξιν, είτε εις τα βάθη της γης είτε και εις τα ύψη των ουρανών, δια να βεβαιωθή δια την αλήθειαν του προφητικού λόγου (Ησαΐας 7,10-11).

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178138

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting