Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Ούτε υπάρχει, ούτε δεν υπάρχει. Είναι!

18 Οκτωβρίου 2014
Μητροπολίτης Μεσογαίας και Λαυρεωτικής  Νικόλαος Χατζηνικολάου

Τελικά, φαίνεται πως συχνά η αναζήτηση του Θεού μοιάζει με μια μάταιη προσπάθεια να μπούμε στον χώρο Του από τον τοίχο και όχι από την πόρτα. Και επειδή δεν τα καταφέρνουμε, Τον αρνούμαστε. Αυτό προσπαθούν να κάνουν αυτά τα παιδιά.

Ο Θεός όμως δεν προσεγγίζεται από όπου και όπως υπεροπτικά θέλουμε. Ο χώρος του μυστηρίου Του έχει τις διόδους του από τις οποίες πρέπει διακριτικά και ταπεινά να μπεις. Είναι στενές οι προσβάσεις του. Και οι πόρτες του δεν ανοίγουν με χερούλι ούτε πολύ περισ­σότερο με λοστό. Ούτε με πείσμα ούτε με βία. Συνήθως ανοίγουν από μόνες τους, με... φωτοκύτταρο. Δεν είναι ανθρώπινο κατόρθωμα η συνάντηση του Θεού. Είναι επίσκεψή Του. Απλά, για να μπει και Αυτός, δεν πρέπει να έχει κανείς τις δικές του πόρτες κλειδωμένες. Και όχι μόνον. Πρέπει εμείς να Του ανοίξουμε. Ο Θεός δεν υπάρχει για να Τον υποτάσσουμε, για να υπηρετεί τις εφήμερες μυωπικές βλέψεις μας. Υπάρχει για να μας ελευθερώσει από τη μιζέρια μας.

Περισσότερα...
 
Θέλω ν? α?σθανθ? τ?ν Θεό, ?μπειρίες γνήσιες-νόθες
 
Βαρνάβας Λαμπρόπουλος (?ρχιμανδρίτης)
ΝΟΣΗΡΗ ΛΑΧΤΑΡΑ ΓΙΑ ΕΜΠΕΙΡΙΕΣ

Ο? Φαρισα?οι κα? Σαδδουκα?οι, ζητώντας ?π? τ?ν Κύριο σημε?ον ?κ το? ο?ρανο?. Το? ζητο?σαν θα?μα, πο? ?χει τ? χαρακτηριστικ? τ?ν θαυμάτων το? ?ντίχριστου, δηλαδ? «θα?μα», πο? χορταίνει το?ς ?νθρώπους μ? ΣΑΡΚΙΚΟ ΦΡΟΝΗΜΑ κα? τρέφει τ?ν ΜΑΤΑΙΟΔΟΞΙΑ κα? τ?ν ΕΓΩΙΣΜΟ τους.

? Κύριος, ?κούγοντας μία τέτοια ?παίτηση, ?δωκε τ?ν α?στηρ? ?πάντηση: «Γενε? πονηρ? κα? μοιχαλίς, σημε?ον ?πιζητε?, ?μως σημε?ον δ?ν θ? το?ς δοθ? κανένα ?λλο, παρ? μόνον τ? σημε?ον το? ?ων? το? προφήτου» (Ματθ. 16, 4).

Μ? τ?ν φράση «σημε?ον το? ?ων? το? προφήτου» ? Κύριος ?ννοο?σε τ? σημε?α, πο? θ? συνόδευαν τ?ν Θάνατο κα? τ?ν ?νάστασή Του:

Τότε ?δόθη ?π? τ?ν Θε? «σημε?ον ?κ το? ο?ρανο?».

Τότε ? ?λιος ε?δε τ?ν Κύριο σταυρωμένο κα? ?σκοτίσθη ?ρα μεσημέρι, κα? ?πλώθηκε παντο? πηχτ? σκοτάδι, πο? διήρκεσε τρε?ς ?ρες. Τ? καταπέτασμα το? Ναο? τ?ς ?ερουσαλ?μ ?σχίσθη στ? δύο, ?π? ?πάνω μέχρι κάτω. ?γινε σεισμ?ς κα? ο? βράχοι ?σχίσθηκαν. Τ? μνημε?α ?νοιξαν κα? πολλο? ?γιοι ?ναστήθηκαν κα? ?μφανίσθηκαν σ? πολλο?ς στ?ν ?γία Πόλη (Ματθ. 27, 45-53).
Περισσότερα...
 
Ο? πρόθυμοι δο?λοι
Τσιρόπουλος Κώστας
?ζησε κα? ξαναέζησε ? ?νθρωπότητα καιρούς, καιρο?ς δουλείας πο? ξεσηκώνονταν ο? λαο? γι? ν? τ?ν ?ποτινάξουν, κα? καιρο?ς ?λευθερίας πο? ?πλήγωνε κα? τελικ? δηλητηρίαζε ? ?τομικισμ?ς ??φο?, κατ? τ?ν ?θάνατη ρήση το? Μακρυγιάννη, ? ?λευθερία ?κα? ? Δημοκρατία? στηρίζεται στ? «?με?ς» κα? ποτ? στ? «?γώ».

Κα? ?λθαν πάλι καιροί, μετ? τ?ν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κα? μετ? τ?ν «Ψυχρ?» λεγόμενο Πόλεμο, πο? ? ?νθρωπότητα ?λόκληρη ?μοιαζε ν? νοσταλγε? γι? ?λευθερία κα? Δημοκρατία. Δ?ν ε?χε κατορθώσει ν? διακρίνει π?ς πίσω ?π? τ?ς ε?γενε?ς κα? ?λόφωτες ?το?τες προσδοκίες, μία νέα μορφ? κοινωνίας πρόβαλε ?κοινωνίας θρεμένης, ε?ναι ? ?λήθεια, ?π? τ?ν πείνα, τ?ν στέρηση κα? τ?ν λαχτάρα μι?ς ζω?ς περισσότερο ?νθρώπινης ? ? καταναλωτική, μ? μοναδικ? στόχο: τ?ν ?πόλαυση τ?ς ζω?ς α?τ?ς. Κα? μ? ταυτόχρονη σκίαση μι?ς ?λλης ζω?ς πο? ? ?νθρωπος, ?π? τ?ν φύση του θνητός, ?νειρευόταν, ε?χόταν, προσδοκο?σε θρησκεύοντας. Κα? μ? τ?ν θρησκεία, γινόταν τελικ? ?νθρωπος α?θεντικ?ς ??κε?νος πο? τ? ?νω θωρο?σε.

Περισσότερα...
 
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας μαθητ? κα? καθηγητ?
 
Καραγιάννης Δημήτρης (Παιδοψυχίατρος)
? συνάντηση τ?ς ?φηβείας το? μαθητ? κα? τ?ς ?φηβείας το? θεολόγου καθηγητ?
 


 
?ταν κάποιος δ?ν ?γαπ? τ?ν ?αυτό του

σ? μι? περίοδο τ?ς ζω?ς του,

? τ?ν ?γνοε? παντελ?ς σ? μι? στιγμ? τ?ς ?στορίας του,

θ? κάνει κα? τ? ?διο μ? τ? παιδί του.

Γιατί τ? ?γαπ?, ?πως τ?ν ?διο του τ?ν ?αυτό.

Φρ. Ντολτ?Τ? θέμα τ?ς ?φηβείας ?χει ?πασχολήσει το?ς ε?δικο?ς κα? ?χουν γραφε? πολλ? σχετικ? κείμενα. ?ντίστοιχα, ?χουν καταγραφε? σημαντικο? προβληματισμο? γι? τ? διδασκαλία το? μαθήματος τ?ν Θρησκευτικ?ν. Ε?ναι ?μως ?ναγκαία ? μελέτη τ?ς ?λληλεπίδρασης πο? συντελε?ται στ? συνάντηση τ?ν κόσμων το? μαθητ? κα? το? θεολόγου καθηγητ?. Γιατί σ? κάθε ο?σιαστικ? ?πικοινωνία δ?ν ?φίστανται μόνο δύο ?τομα, ?λλ? κα? ? ?λληλαντίδραση τ?ν κόσμων τους. Τ? σύνολο τ?ν ?μπειρι?ν ?παρτίζει τ?ν προσωπικ? κόσμο, μέσα στ?ν ?πο?ο ?ποκρύπτονται τ? ?μπόδια πο? ?παγορεύουν τ?ν ?πικοινωνία, ?λλ? κα? τ? ?φόδια πο? θ? συμβάλουν στ?ν ο?σιαστικ? σχέση κα? στ? γέννηση το? καινούργιου, τ? ?πο?ο δ?ν ?πάρχει στ?ν ?τομικότητα.
Περισσότερα...
 
Διαλεκτική τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς καί ? ?ξία το? χρόνου
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
 
Β΄ Κορ 6, 1-10


Τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα τ?ς Κυριακ?ς προέρχεται ?πό τή Β΄ πρός Κορινθίους ?πιστολή το? ?π.Παύλου καί ?ναφέρεται ?φενός μέν στή διαλεκτική ?ντίθεση μεταξύ φαινομένων καί πραγματικότητας τ?ς χριστιανικ?ς ζω?ς καί ?φετέρου στή σωτηριολογική ?ξία το? χρόνου τ?ς ζω?ς. Τό ?ποστολικό ?νάγνωσμα σέ μετάφραση ε?ναι τό ?ξ?ς:

«?δελφοί, συνεργάτες το? Θεο? καθώς ε?μαστε, σ?ς παρακαλο?με νά μήν ?φήσετε νά πάει χαμένη ? χάρη το? Θεο? πού δεχτήκατε, γιατί ? Γραφή λέει: Στόν καιρό τ?ς χάρης σέ ?κουσα, καί τήν ?μέρα τ?ς σωτηρίας σέ βοήθησα. Νά, τώρα ε?ναι ? καιρός τ?ς χάρης, τώρα ε?ναι ? ?μέρα τ?ς σωτηρίας. Κανένα πρόσκομμα δέν φέρνουμε σέ κανένα, γιά νά μή δυσφημηθε? τό ?ργο μας. ?ντίθετα, μέ κάθε τρόπο συσταίνουμε τόν ?αυτό μας ?ς ?πηρέτες το? Θεο?: μέ τή μεγάλη ?πομονή μας, μέ τίς θλίψεις, μέ τίς δυσχέρειες, τίς στενοχώριες, τίς κακοποιήσεις, τίς φυλακίσεις, τίς ?ναντίον μας ?ξεγέρσεις, τίς ταλαιπωρίες, τίς ?γρύπνιες, τήν πείνα. Συσταίνουμε τόν ?αυτό μας μέ τήν ?ντιμότητα, τή γνώση τ?ς ?λήθειας, τήν ?νεκτικότητα, τήν καλοσύνη, τή φώτιση το? ?γίου Πνεύματος, τήν ?νυπόκριτη ?γάπη, μέ τό κήρυγμα γιά τήν ?λήθεια, μέ τή δύναμη το? Θεο?, μέ τά ?πλα τ?ς σωτηρίας τά ?πιθετικά καί τά ?μυντικά. Δοκιμάζουμε δόξα καί ?τίμωση, δυσφήμηση καί ?παινο. Μ?ς θεωρο?ν λαοπλάνους, καί ?μως λέμε τήν ?λήθεια? μ?ς ?γνοο?ν καί ?μως γινόμαστε γνωστοί? φτάνουμε στόν θάνατο, καί νά πού ζο?με? μ?ς βασανίζουν, ?λλά δέν πεθαίνουμε? μ?ς προξενο?ν στενοχώριες κι ?μως πάντοτε χαιρόμαστε? ε?μαστε φτωχοί, κάνουμε ?μως πολλούς νά πλουτίσουν? τίποτα δέν ?χουμε καί τά πάντα κατέχουμε» (Β΄ Κορ 6,1-10).

Περισσότερα...
 
Τ? θε?ο προσκλητήριο
 
Καραβιδόπουλος ?ωάννης (Καθηγητής Πανεπιστημίου)
Ο? ε?αγγελικ?ς περικοπ?ς πο? ?ρισε ? ?κκλησία μας ν? διαβάζονται στ? θεία Λειτουργία ?π? τ? τέλη Σεπτεμβρίου, κα? συγκεκριμένα ?π? τ? δεύτερη Κυριακ? μετ? τ?ν ?ψωση το? Τιμίου Σταυρο? μέχρι τ? Χριστούγεννα, ε?ναι παρμένες ?π? τ? ε?αγγέλιο το? Λουκ?. ? πρώτη α?τ?ς τ?ς σειρ?ς περιέχει τ?ν κλήση τ?ν πρώτων τεσσάρων μαθητ?ν το? ?ησο? στ? ?ποστολικ? ?ργο, το? Πέτρου, ?νδρέα, ?ακώβου κα? ?ωάννου. Τ? γεγον?ς α?τ? διηγο?νται ?λοι ο? ε?αγγελιστές. ? Λουκ?ς ?φηγε?ται συγχρόνως κα? τ? ?κπληκτικ? ψάρεμα πο? ?γινε ?π? το?ς παραπάνω μαθητ?ς κατόπιν ?ποδείξεως το? ?ησο?, ψάρεμα τ? ?πο?ο προκάλεσε «θάμβος» στ?ν Πέτρο κα? το?ς συντρόφους του κα? τ?ν ?δήγησε στ?ν παράκληση - ?μολογία: «?ξελθε ?π? ?μο?, ?τι ?ν?ρ ?μαρτωλ?ς ε?μι, Κύριε».
Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0886.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 180507

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 4 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting