Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
? ?γάπη ε?ναι πάνω ?π? ?λα
Γέρων Πορφύριος
 
? ?γάπη πρός τόν Χριστό δέν ?χει ?ρια, τό ?διο καί ? ?γάπη πρός τόν πλησίον. Νά ?κτείνεται παντο?, στά πέρατα τ?ς γ?ς. Παντο?, σέ ?λους το?ς ?νθρώπους.

Θά σ?ς τό π? μ? ?να παράδειγμα. ?ταν ?νας ?σκητής κι ε?χε δύο ?ποτακτικούς. Προσπαθο?σε πολύ νά τούς ?φελήσει καί νά τούς κάνει καλούς. Ε?χε, ?μως, τήν ?νησυχία ?ν ?ντως προχωρο?ν στήν πνευματική ζωή, ?ν προοδεύουν κι ?ν ε?ναι ?τοιμοι γιά τή Βασιλεία το? Θεο?. Περίμενε ?να σημάδι γι? α?τό ?π? τόν Θεό, ?λλά δέν ?παιρνε καμία ?πάντηση. Κάποια ?μέρα θά γινόταν ?γρυπνία στήν ?κκλησία μι?ς ?λλης σκήτης πού ?πε?χε πολλές ?ρες ?π? τή δική τους. ?πρεπε νά γίνει πορεία μές στήν ?ρημο. ?στειλε τούς ?ποτακτικούς του ?π? τό πρωί, ?στε νά φθάσουν νωρίς, γιά νά τακτοποιήσουν τήν ?κκλησία, κι ? Γέροντας θά πήγαινε τ? ?πόγευμα. Ο? ?ποτακτικοί ε?χαν προχωρήσει ?ρκετά, ?ταν ξαφνικά ?κουσαν βογκητά. ?ταν ?νας ?νθρωπος βαριά τραυματισμένος καί ζητο?σε βοήθεια:
Περισσότερα...
 

Ο ΚΟΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΓΓΕΛΩΝ
(Αρχιμανδρίτου Ιωάννου Καραμούζη) 

Η Αγία Γραφή και η Ιερά Παράδοση φιλοξενούν πολυάριθμες μαρτυρίες σχετικά με την ύπαρξη και τη δράση των αγγέλων. Μετά από τη πτώση των πρωτοπλάστων άγγελοι φυλάσσουν το Παράδεισο, άγγελοι διδάσκουν στον Αδάμ τον τρόπο καλλιέργειας της γης, ενώ άγγελοι εμφανίζονται στον Αβραάμ, το Λωτ, κατά την έξοδο των Ισραηλιτών από την Αίγυπτο και σε πολλούς από τους προφήτες. Στο κείμενο της Καινής Διαθήκης οι άγγελοι μνημονεύονται σε πολλά χωρία, εκ των οποίων τα ενδεικτικότερα είναι κατά τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου και καθ΄ όλη τη πορεία του Ιησού από τη Γέννηση μέχρι και την Ανάληψή του. 

Περισσότερα...
 

Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

 

?γία Γραφ? κα? ?κκλησία ε?ναι ?ν­­νοιες ?ναπόσπαστα ?νωμένες. Γι? α?τ? κα? ? ?ρθόδοξη ?κκλησία μας χρησιμοποιε? ε?ρύτατα περικοπ?ς ?­­­π? τ?ν Παλαι? κα? τ?ν Καιν? Διαθήκη στ?ς διάφορες ?ερ?ς ?κολουθίες της.
«Τ? μεγάλη ?μέρα τ?ς Κυριακ?ς ?λοι ο? πιστο? πο? διαμένουν στ?ς πόλεις ? στο?ς ?γρο?ς συγκεντρώνονται μαζ? κα? γίνεται ?νάγνωση ?π? τ? συγγράμματα τ?ν ?ποστόλων κα? τ?ν Προφητ?ν», σημειώνει στ?ν πρώτη του ?πολογία ? ?γιος ?ουστ?νος, ? φιλόσοφος κα? μάρτυρας, στ?ς ?ρχ?ς το? β΄ α??νος.

Περισσότερα...
 

΄Οσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης

Εγκωμιαστικοί Λόγοι εις τον ΄Αγιον Ιωάννην τον Πρόδρομον και Βαπτιστήν


Έκδοση Ι. Μονής Γενεθλίου του Προδρόμου Καρυών ΚαρυστίαςΕΓΚΩΜΙΟΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΑΠΟΤΟΜΗΝ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΚΕΦΑΛΗΣ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΒΑΠΤΙΣΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ


Πνευματική πανήγυρις

1Β. Όντως λαμπρά και θεϊκής χαρμοσύνης πλήρης η σημερινή σύναξη, που μας συγκέντρωσε όλους εμάς, αγαπητοί Χριστιανοί, για να γιορτάσουμε σήμερα το πνευματικό πανηγύρι. Και δίκαια χαρακτηρίζεται λαμπρά, από αυτό το ίδιο το επώνυμο του αγίου, του οποίου τελούμε την μνήμη, μια και είναι και θεωρείται «λύχνος φωτός». Χωρίς αμφιβολία δεν πρόκειται για λύχνο, που περιαυγάζει τους σωματικούς μας οφθαλμούς με γήϊνη ακτινοβολία. Γιατί αυτού του είδους η λάμψη θα ήταν παροδική, με συνεχείς διακοπές από κάθε εμπόδιο, που θα παρεμβαλλόταν σαν σκια. Αντίθετα, πρόκειται για φως, που καταυγάζει με την ακτινοβολία της θείας Χάριτος τις καρδιές όλων εκείνων, που ανέκαθεν έχουν συναχθεί στην εορτή, για φως, που ανυψώνει τον νου στη θεωρία της αθλήσεως του δικαίου. Κι έτσι, καθώς με τα μάτια της ψυχής μας θα ατενίζουμε το μακάριο τούτο πάθος, θα δημιουργούμε παράλληλα και την προϋπόθεση της προσωπικής μας ευφροσύνης. Γιατί το αίμα οποιουδήποτε άλλου, που από ξίφος έρρευσε κάτω στη γη, ούτε θα μπορούσε να τέρψει την ανθρώπινη όραση ούτε η διήγηση του γεγονότος να καλύψει με σεβασμό την μνήμη του νεκρού. Γιατί, πως θα μπορούσε να ελκύσει τον άνθρωπο, που από την φύση του αγαπά τη ζωή, μια αιματοχυσία που οδηγεί στο θάνατο; Μάλλον το αντίθετο θα τον οδηγούσε με την απέχθεια ζωγραφισμένη στο πρόσωπό του σε συναισθήματα συμπαθείας και ελέους για το πάθημα, εκτός βέβαια εάν κανείς βρίσκεται σε κατάσταση αλλοφροσύνης ή αποκτηνώσεως, μη μπορώντας να αντιδράσει λογικά σε αυτά που βλέπει, όπως κάνουν τα άγρια θηρία. Όπως ακριβώς συμβαίνει και με τους πετεινούς, που ενώ άλλοι σφάζονται, αυτοί χαίρονται, λαλούν, πηδούν δεξιά - αριστερά, μένοντας μόνο σε αυτό που βλέπουν και χωρίς να συλλογίζονται, ότι θα έλθει και η δική τους η σειρά να πάθουν το ίδιο. Το αίμα, όμως, του δικαίου το βλέπει κανείς και τέρπεται, ακούει γι' αυτό και του μεταφέρονται χαροποιά αγγέλματα, αξίζει να το ψαύει με τα χείλη προσκυνηματικά. Γιατί η προσφορά αυτού του αίματος χαρίζει την μετοχή στην αθάνατη και αληθινή ζωή. Και πιστεύω, ότι όχι μόνο η σταγόνα του αίματος, αλλά και ο,τιδήποτε δικό του, είτε λείψανο είτε μια τρίχα είτε κάτι απ' όσα φορούσε ή άγγιζε, είναι περιζήτητο και πολύτιμο σ' αυτόν που έχει βάλει σκοπό του να ζει με ευσέβεια. Γι' αυτό το λόγο εκείνος, που έχει κάτι τέτοιο στο σπίτι του ή στην εκκλησία, δηλαδή ολόκληρο λείψανο ή ένα μέρος ή κάτι απειροελάχιστο, το θεωρεί καύχημά του, σαν να κατέχει κάποιο θησαυρό, που του χαρίζει αγιασμό και του εξασφαλίζει την σωτηρία. Και προσέρχεται με ευλάβεια στη λειψανοθήκη με την ιερή σκόνη και ασπάζεται με άγιο φόβο τα άψαυστα άγια λείψανα.

Περισσότερα...
 
? ?νάγκη τ?ν φίλων κα? ? πεμπτουσία τ?ς φιλίας (?ριστοτέλης)
 
ΑΡΙΣΤ ΗΝικ 1171a21?1172a15 (?πορίες σχετικ? μ? τ? φιλία. ?χουμε μεγαλύτερη ?νάγκη τ?ν φίλων στ?ν ε?τυχία ? στ? δυστυχία; ? ?πίλογος: Πεμπτουσία τ?ς φιλίας ε?ναι ? συνεχ?ς ?πικοινωνία μεταξ? τ?ν φίλων)
 
 
 
Πότε χρειάζεται κανε?ς φίλους στ?ν ε?τυχία ? στ?ν δυστυχία του; Το?ς ζητ? κα? στ?ς δύο περιπτώσεις, γιατί ο? δυστυχισμένοι ?χουν ?νάγκη ?π? βοήθεια, κι ο? ε?τυχισμένοι ?π? συντρόφους πο? συζο?ν μαζί τους κα? το?ς ε?εργετο?ν, γιατί ? ?πιθυμία τους συνίσταται στ? ν? παρέχουν τ?ς ε?εργεσίες τους. Ε?ναι, λοιπόν, πι? ?ναγκα?ο ν? ?χει φίλους στ? δυστυχία του, ?φο? χρειάζεται χρήσιμους φίλους, ?λλ? ?π? ?θικ? ?ποψη ?ραιότερο ε?ναι ν? α?σθάνεται τ?ν ?νάγκη φίλων στ?ν ε?τυχία του, γιατί σ' α?τ? τ?ν περίπτωση ?ναζητε? ?νάρετους ?νθρώπους, γιατί ε?ναι προτιμότερο ν? παρέχει σ' α?το?ς τ?ς ε?εργεσίες του κα? ν? το?ς συναναστρέφεται. Κι ε?ναι ? παρουσία τ?ν φίλων γλυκει? κα? στ?ν ε?τυχία κα? στ? δυστυχία, γιατί ?σο ?ποφέρουν ?π? ?δύνη ?νακουφίζεται, ?ταν συμπάσχουν μαζί τους κι ο? φίλοι. Γιατί κα? θ? μπορο?σε ν' ?μφιβάλλει κανείς, ?ν ο? φίλοι σηκώνουν κι α?το? κατ? κάποιο τρόπο τ? βάρος ?, ?ντίθετα, ?ν λιγοστεύει τ?ν πόνο ? ε?χάριστη παρουσία τους κι ? πεποίθηση ?τι συμμετέχει σ' α?τόν.
Περισσότερα...
 

Ρωμανός ο Μελωδός

Θεοτόκε, Παρθένε, Βασίλισσα παγκόσμια!

Μεταφράσεις:Αρχιμ. Ιγνατίου Σωτηριάδη από το βιβλίο: Georges Gharib: Οι εικόνες της Παναγίας. Ιστορία και λατρεία. Εκδόσεις Τέρτιος, Κατερίνη 1997.

Ελάτε, οι πιστοί όλοι, ας προσκυνήσουμε
το Χριστό Σωτήρα και Ελεήμονα.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF2965.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 169086

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 3 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting