Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

?π?στολος: ?γ?ων, Νοεμ. 1 (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8):

27 ?με?ς δέ ?στε σ?μα Χρι­στο? κα? μέλη ?κ μέρους. 28 Κα? ο?ς μ?ν ?θετο ? Θε?ς ?ν τ? ?κκλησί? πρ?τον ?­πο­στόλους, δεύτερον προ­­φήτας, τρίτον διδασκάλους, ?πειτα δυνάμεις, ε?τα χαρίσματα ?αμάτων, ?ντι­λήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσ?ν. 29 μ? πάντες ?πόστολοι; μ? πάντες προφ?ται; μ? πάντες διδάσκαλοι; μ? πάντες δυνάμεις; 30 μ? πάντες χαρίσματα ?χουσιν ?αμάτων; μ? πάντες γλώσσαις λαλο?σι; μ? πάντες διερμηνεύουσι; 31 ζηλο?τε δ? τ? χαρίσματα τ? κρείττονα. κα? ?τι καθ? ?περβολ?ν ?δ?ν ?μ?ν δείκνυμι.Ε?ν τα?ς γλώσσαις τ?ν ?νθρώπων λαλ? κα? τ?ν ?γγέλων, ?γάπην δ? μ? ?χω, γέγονα χαλκ?ς ?χ?ν ? κύμβαλον ?λαλάζον. 2 κα? ??ν ?χω προφητείαν κα? ε?δ? τ? μυστήρια πάντα κα? π?σαν τ?ν γν?σιν, κα? ??ν ?χω π?σαν τ?ν πίστιν, ?στε ?ρη μεθιστάνειν, ?γάπην δ? μ? ?χω, ο?δέν ε?μι. 3 κα? ??ν ψωμίσω πάντα τ? ?πάρχοντά μου, κα? ??ν παραδ? τ? σ?μά μου ?να καυθήσομαι, ?γάπην δ? μ? ?χω, ο?δ?ν ?φελο?μαι. 4 ? ?γάπη μακροθυμε?, χρηστεύεται, ? ?γάπη ο? ζηλο?, ? ?γάπη ο? περπερεύεται, ο? φυσιο?ται, 5 ο?κ ?σχημονε?, ο? ζητε? τ? ?αυτ?ς, ο? παροξύνεται, ο? λογίζεται τ? κακόν, 6 ο? χαίρει ?π? τ? ?δικί?, συγχαίρει δ? τ? ?ληθεί?? 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ?λπίζει, πάντα ?πομένει. 8 ? ?γάπη ο?δέποτε ?κπί­πτει. ε?τε δ? προφητε?αι, καταργηθήσονται? ε?τε γλ?σ­σαι, παύσονται? ε?τε γν?σις, καταργηθήσεται.

Περισσότερα...
 

 

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

πηγή: lhttp://pmeletios.com/ar_meletios/panagia/agia_skepi.htm

Γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου την εορτή της αγίας Σκέπης. Και για την γιορτή αυτή συμβαίνει αυτό που λέγει ο άγιος Χρυσόστομος για τις μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας μας, ότι πολλοί γιορτάζουν τις μεγάλες γιορτές, ξέρουν το όνομά τους, δεν ξέρουν όμως το βαθύτερο νόημά τους, ούτε το μήνυμα που θέλει να εξαγγείλει η Εκκλησία μας μέσω των εορτών αυτών. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι, λέγει ο ιερός πατήρ, έρχονται στην Εκκλησία από συνήθεια και όχι από ευσέβεια. Γι? αυτό ας ασχοληθούμε σήμερα με την υπόθεση της γιορτής καθώς και για το μήνυμά της προς το λαό του Θεού.

Πως καθιερώθηκε η γιορτή της αγίας Σκέπης.

Στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου (457-474 μ. Χ.) ζούσε στην Κων/πολη ο όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν σαλός. Σαλός είναι ο τρελλός και κατά Χριστόν σαλοί ονομάζονται κάποιοι άγιοι, οι οποίοι κάνανε κάποια περίεργα και παράλογα πράγματα, με απώτερο σκοπό να τους θεωρούν παλαβούς ή παλιανθρώπους και να μη τους τιμούν οι άνθρωποι? και έτσι αυτοί να ζουν εν ταπεινώσει και αφανεία. Μια νύχτα που γινότανε αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο, που έγινε αργότερα πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ. Χ.), είδαν την Υπεραγία Θεοτόκο οφαλμοφανώς, όχι σε όραμα, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Την συνόδευαν οι παρθένοι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε στον σολέα. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για πολύ η Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριο της δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το άπλωσε πάνω από τους πιστούς, για να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει.

Περισσότερα...
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Το? Ε?αγγελιστο?: Λουκ. ι΄ 16-21

 

E?πεν ? Κύριος το?ς ?αυτο? μαθητα?ς? ? ­?κούων ?μ?ν ?μο? ?κούει, κα? ? ?θετ?ν ?μ?ς ?μ? ­?θετε?? ? δ? ?μ? ?θετ?ν ?θετε? τ?ν ?ποστείλαντά με. ?πέστρεψαν δ? ο? ?βδομήκοντα μετ? χαρ?ς λέγοντες? Κύριε, κα? τ? δαιμόνια ?ποτάσσεται ?μ?ν ?ν τ? ?νόματί σου. Ε?πε δ? α?το?ς? ?θεώ­ρουν τ?ν σαταν?ν ?ς ?στραπ?ν ?κ το? ο?ρανο? πεσόντα. ?δο? δίδωμι ?μ?ν τ?ν ?ξουσίαν το? πατε?ν ?πάνω ?φεων κα? σκορπίων κα? ?π? π?σαν τ?ν δύναμιν το? ?χθρο?, κα? ο?δ?ν ?μ?ς ο? μ? ?δικήσ?. πλ?ν ?ν τούτ? μ? χαίρετε, ?τι τ? πνεύματα ?μ?ν ?ποτάσσεται? χαίρετε δ? ?τι τ? ?νόματα ?μ?ν ?γράφη ?ν το?ς ο?ρανο?ς. ?ν α?τ? τ? ?ρ? ?­­γαλ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­λιάσατο τ? πνεύματι ? ?η­­­­σο?ς κα? ε?πεν? ?ξομολο­γο?μαί σοι, πάτερ, κύριε το? ο?ρανο? κα? τ?ς γ?ς, ?τι ?πέκρυψας τα?τα ?π? σοφ?ν κα? συνετ?ν, κα? ?­­πεκάλυψας α?τ? νη­πίοις? ναί, ? πατήρ, ?τι ο?τως ?­­γένετο ε?δοκία ?μπροσθέν σου.

Περισσότερα...
 
Βίος κα? θαύματα ?σίας Παρασκευ?ς τ?ς ?πιβατην?ς
Δαμασκην?ς Γρηγοριάτης
 
 
Βίος

? ?σία γεννήθηκε στ? χωρι? ?πιβάται τ?ς Θράκης κατ? τ? 1023. ?π? μικρ? ?γαπο?σε τ?ν ?κκλησία κα? τ?ν ?λεημοσύνη, γι? α?τ? μοίραζε κρυφ? ?ο?χα κα? τ? φαγητό της ?κόμη στ? πτωχ? παιδι? το? δρόμου.

Σ? ?λικία 15 ?τ?ν ?γκατέλειψε κρυφ? τ? πατρικό της σπίτι, ?λθε στ?ν Μικρ? Ασία, κα? ?σκήτευσε ?π? πέντε χρόνια μ? σκληρ? ?σκησι σ? μία ?κκλησία τ?ς Παναγίας, στ?ν ?ράκλεια το? Πόντου. Κατόπιν ?π?γε στ? ?εροσόλυμα, προσκύνησε τ?ν Πανάγιο Τάφο, κα? ?λα τ? ?ερ? Προσκυνήματα. Τελευτα?α ?κοινοβίασε σ? ?να γυναικε?ο μοναστήρι ε?ρισκόμενο στ?ν ?ρημο το? ?ορδάνου, ?που κα? παρέμεινε μέχρι τ? 25 χρόνια της, κάνοντας τ?ν πι? μεγάλη μοναχικ? ?σκησι.

Στ?ν ?λικία α?τ? λοιπόν, μ? τ?ν φωτισμ? το? ?γίου Πνεύματος, ?πέστρεψε στ?ν πατρίδα της. Κατόπιν, μετ? ?π? πολλο?ς κινδύνους κα? δυσκολίες, ?λθε στ?ν Κωνσταντινούπολι γι? ν? προσκυνήσ? κα? ?κε? ?λους το?ς ?γίους Τόπους. Κατόπιν ?γκαταστάθηκε στ?ν να? τ?ν ?γίων ?ποστόλων πο? ε?ρισκόταν στ? χωρι? Καλλικράτεια πλησίον τ?ς θαλάσσης. ?κε? ?γωνίσθηκε ?κόμη δύο χρόνια κα? ?φο? στόλισε τ?ν ψυχή της μ? κάθε ε?δους ?ρετές, προσκλήθηκε ?π? τ?ν Νυμφίο τ?ς ψυχ?ς της Χριστό, γι? τ?ς α?ώνιες μονές. Ο? χριστιανο? το? χωριο? ?θαψαν τ? σκήνωμά της πλησίον το? ναο? κα? κοντ? στ?ν θάλασσα.

Περισσότερα...
 

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

Τρόποι αγωγής των παιδιών

 

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0888.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178210

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 30 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting