Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Άγγελοι στη Θεία Λειτουργία

8 Νοεμβρίου

Κάποιος  αδελφός  διηγήθηκε στους υπόλοιπους μετά την απόλυση της Θείας Λειτουργίας τα εξής: ?Μετά την ανάγνωση του Αποστόλου κι ενώ ο διάκονος ανέβηκε στο άμβωνα για την ανάγνωση του Ευαγγελίου, είδα να ανοίγει η στέγη της Εκκλησίας και να φαίνεται ο ουρανός. Συγχρόνως, είδα τον διάκονο να κυκλώνεται από όλα τα μέρη με πυρ. Στη συνέχεια, αφού έγινε η προσκομιδή και η προσφορά των Τιμίων Δώρων, είδα να ανοίγουν οι ουρανοί και να κατέρχεται πάνω στα Τίμια Δώρα πυρ. Κατόπιν πλήθος αγγέλων άρχισαν να κατεβαίνουν, έχοντας στη μέση ένα παιδί. Το πρόσωπό τους ήταν φωτεινό όπως η αστραπή. Κατόπιν οι άγγελοι κάθισαν γύρω από την Αγία Τράπεζα κυκλικώς, ενώ το παιδί κάθισε πάνω στην Αγία Τράπεζα. Μόλις πλησίασαν οι ιερείς για να διαμοιράσουν τον άρτο της προθέσεως, είδα τους δύο αγγέλους πού είχαν και τα πιο θαυμαστά πρόσωπα, να πλησιάζουν το παιδί και κρατώντας το από τα χέρια και τα πόδια, να το σφαγιάζουν με ένα μαχαίρι, χύνοντας το αίμα Του στο Άγιο Ποτήριο. Τις ματωμένες σάρκες του τοποθέτησαν πάνω στα τεμάχια των άρτων πού αμέσως έγιναν κι εκείνα τεμάχια σαρκός. Μόλις έφθασε η ώρα της Θείας Μεταλήψεως, όσοι προσήρχοντο μεταλάμβαναν σάρκα και δόθηκε και σε μένα αυτή η καθαρή σάρκα για να μεταλάβω. Επειδή εγώ δεν μπορούσα να γευθώ τη σάρκα έκλαιγα γοερά ενώ άκουσα μια φωνή να μού ψιθυρίζει. ?Άνθρωπε γιατί δεν μεταλαμβάνεις; Εσύ δεν ζήτησες να δεις με τα μάτια σου, εάν όντως είναι Σώμα και αίμα Χριστού η Θεία Κοινωνία και αμφέβαλλες;? Εγώ παρακαλούσα, ελεέησέ με Κύριε γιατί δεν μπορώ να φάγω ζωντανή σάρκα. Τότε άκουσα και πάλι την αποκαλυπτική εκείνη φωνή να μου λέει: 

Περισσότερα...
 
?λληνισμός ? Χριστιανισμός
 
Μεταλληνός Γεώργιος (Πρεσβύτερος)


?λληνισμός ? Χριστιανισμός καί ? Θεανθρώπινη σχέσις των


Κοσμογονική τομή στήν παγκόσμια ?στορία ?π?ρξε ? συνάντηση το? Χριστιανισμο?, ?ς νέας δυνάμεως, πού ?μελλε νά μεταστοιχειώσει ριζικά τόν κόσμο, καί το? ?λληνισμο? ?ς τρόπου ζω?ς καί σκέψεως. Τό θε?ο (?κτιστο), πού ?ς α?θεντικός ?γιοπατερικός Χριστιανισμός (?ρθοδοξία) ε?σβάλλει λυτρωτικά στήν ?στορία, ?νώνεται «?σύγχυτα καί ?διαίρετα» μέ ?,τι ?περοχότερο γέννησε ποτέ ? ?νθρωπότητα στήν ?στορική της πορεία, τήν ?λληνικότητα. ? Θεανθρώπινη α?τή ?νωση, πού συντελέσθηκε στό ?στορικό σ?μα το? Χριστο?, τήν ?κκλησία, προσδιορίζει ?χι μόνο τόν τρόπο τ?ς ?νώσεως τ?ν δύο α?τ?ν μεγεθ?ν (?εράρχηση το? ?νθρωπίνου στό θε?ο), ?λλά καί τό ?κατάλυτό της (?δύνατο διαλύσεώς της).


1.Τό ?νοιγμα τ?ς ?κκλησιαστικ?ς κοινωνίας πρός τά «?θνη» φαίνεται ?δη στό κατά ?ωάννην Ε?αγγέλιο καί καταφάσκεται ?πό τόν ?διο τόν Θεάνθρωπο, μέ βάση τήν ?δη συντελεσθε?σα ?κατάλυτη ?νωση θείου καί ?νθρωπίνου στό θεανθρώπινο Πρόσωπό Του (?ω. 12, 20-24): «?σαν δέ τινες ?λληνες ?κ τ?ν ?ναβαινόντων, ?να προσκυνήσωσιν ?ν τ? ?ορτ?. Ο?τοι ο?ν προσ?λθον τ? Φιλίππ?? καί ?ρώτων α?τόν λέγοντες? κύριε, θέλομεν τόν ?ησο?ν ?δε?ν. ?ρχεται Φίλιππος καί λέγει τ? ?νδρέ?, ?ρχεται ?νδρέας καί Φίλιππος καί λέγουσι τ? ?ησο?. ? δέ ?ησο?ς ?ποκρίνεται α?το?ς λέγων? ?λήλυθεν ? ?ρα, ?να δοξασθ? ? υ?ός το? ?νθρώπου».
Περισσότερα...
 

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

?π?στολος: ?γ?ων, Νοεμ. 1 (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8):

27 ?με?ς δέ ?στε σ?μα Χρι­στο? κα? μέλη ?κ μέρους. 28 Κα? ο?ς μ?ν ?θετο ? Θε?ς ?ν τ? ?κκλησί? πρ?τον ?­πο­στόλους, δεύτερον προ­­φήτας, τρίτον διδασκάλους, ?πειτα δυνάμεις, ε?τα χαρίσματα ?αμάτων, ?ντι­λήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσ?ν. 29 μ? πάντες ?πόστολοι; μ? πάντες προφ?ται; μ? πάντες διδάσκαλοι; μ? πάντες δυνάμεις; 30 μ? πάντες χαρίσματα ?χουσιν ?αμάτων; μ? πάντες γλώσσαις λαλο?σι; μ? πάντες διερμηνεύουσι; 31 ζηλο?τε δ? τ? χαρίσματα τ? κρείττονα. κα? ?τι καθ? ?περβολ?ν ?δ?ν ?μ?ν δείκνυμι.Ε?ν τα?ς γλώσσαις τ?ν ?νθρώπων λαλ? κα? τ?ν ?γγέλων, ?γάπην δ? μ? ?χω, γέγονα χαλκ?ς ?χ?ν ? κύμβαλον ?λαλάζον. 2 κα? ??ν ?χω προφητείαν κα? ε?δ? τ? μυστήρια πάντα κα? π?σαν τ?ν γν?σιν, κα? ??ν ?χω π?σαν τ?ν πίστιν, ?στε ?ρη μεθιστάνειν, ?γάπην δ? μ? ?χω, ο?δέν ε?μι. 3 κα? ??ν ψωμίσω πάντα τ? ?πάρχοντά μου, κα? ??ν παραδ? τ? σ?μά μου ?να καυθήσομαι, ?γάπην δ? μ? ?χω, ο?δ?ν ?φελο?μαι. 4 ? ?γάπη μακροθυμε?, χρηστεύεται, ? ?γάπη ο? ζηλο?, ? ?γάπη ο? περπερεύεται, ο? φυσιο?ται, 5 ο?κ ?σχημονε?, ο? ζητε? τ? ?αυτ?ς, ο? παροξύνεται, ο? λογίζεται τ? κακόν, 6 ο? χαίρει ?π? τ? ?δικί?, συγχαίρει δ? τ? ?ληθεί?? 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ?λπίζει, πάντα ?πομένει. 8 ? ?γάπη ο?δέποτε ?κπί­πτει. ε?τε δ? προφητε?αι, καταργηθήσονται? ε?τε γλ?σ­σαι, παύσονται? ε?τε γν?σις, καταργηθήσεται.

Περισσότερα...
 

 

Η ΑΓΙΑ ΣΚΕΠΗ

πηγή: lhttp://pmeletios.com/ar_meletios/panagia/agia_skepi.htm

Γιορτάζουμε κάθε χρόνο στις 28 Οκτωβρίου την εορτή της αγίας Σκέπης. Και για την γιορτή αυτή συμβαίνει αυτό που λέγει ο άγιος Χρυσόστομος για τις μεγάλες γιορτές της Εκκλησίας μας, ότι πολλοί γιορτάζουν τις μεγάλες γιορτές, ξέρουν το όνομά τους, δεν ξέρουν όμως το βαθύτερο νόημά τους, ούτε το μήνυμα που θέλει να εξαγγείλει η Εκκλησία μας μέσω των εορτών αυτών. Και αυτό γιατί οι περισσότεροι, λέγει ο ιερός πατήρ, έρχονται στην Εκκλησία από συνήθεια και όχι από ευσέβεια. Γι? αυτό ας ασχοληθούμε σήμερα με την υπόθεση της γιορτής καθώς και για το μήνυμά της προς το λαό του Θεού.

Πως καθιερώθηκε η γιορτή της αγίας Σκέπης.

Στα χρόνια του βασιλέως Λέοντος του Μεγάλου (457-474 μ. Χ.) ζούσε στην Κων/πολη ο όσιος Ανδρέας, ο κατά Χριστόν σαλός. Σαλός είναι ο τρελλός και κατά Χριστόν σαλοί ονομάζονται κάποιοι άγιοι, οι οποίοι κάνανε κάποια περίεργα και παράλογα πράγματα, με απώτερο σκοπό να τους θεωρούν παλαβούς ή παλιανθρώπους και να μη τους τιμούν οι άνθρωποι? και έτσι αυτοί να ζουν εν ταπεινώσει και αφανεία. Μια νύχτα που γινότανε αγρυπνία στο ναό της Παναγίας των Βλαχερνών, ο όσιος Ανδρέας μαζί με τον μαθητή του Επιφάνιο, που έγινε αργότερα πατριάρχης Κων/πόλεως (520-536 μ. Χ.), είδαν την Υπεραγία Θεοτόκο οφαλμοφανώς, όχι σε όραμα, να μπαίνει από την κεντρική πύλη του ναού. Την συνόδευαν οι παρθένοι Ιωάννης ο Πρόδρομος και Ιωάννης ο Θεολόγος και πλήθος αγγέλων. Αφού μπήκε μέσα στο ναό προχώρησε στον σολέα. Εκεί γονάτισε και προσευχήθηκε πολλή ώρα με θερμά δάκρυα υπέρ της σωτηρίας των πιστών, ενώ την βλέπανε μόνο ο Ανδρέας και ο Επιφάνιος. Αφού προσευχήθηκε για πολύ η Θεοτόκος σηκώθηκε και μπήκε μέσα στο ιερό, όπου φυλασσόταν το μαφόριο της δηλαδή το τσεμπέρι της, το πήρε στα χέρια της και βγαίνοντας έξω το άπλωσε πάνω από τους πιστούς, για να δείξει ότι τους σκέπει και τους προστατεύει.

Περισσότερα...
 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΚΟ ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 18 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015

Το? Ε?αγγελιστο?: Λουκ. ι΄ 16-21

 

E?πεν ? Κύριος το?ς ?αυτο? μαθητα?ς? ? ­?κούων ?μ?ν ?μο? ?κούει, κα? ? ?θετ?ν ?μ?ς ?μ? ­?θετε?? ? δ? ?μ? ?θετ?ν ?θετε? τ?ν ?ποστείλαντά με. ?πέστρεψαν δ? ο? ?βδομήκοντα μετ? χαρ?ς λέγοντες? Κύριε, κα? τ? δαιμόνια ?ποτάσσεται ?μ?ν ?ν τ? ?νόματί σου. Ε?πε δ? α?το?ς? ?θεώ­ρουν τ?ν σαταν?ν ?ς ?στραπ?ν ?κ το? ο?ρανο? πεσόντα. ?δο? δίδωμι ?μ?ν τ?ν ?ξουσίαν το? πατε?ν ?πάνω ?φεων κα? σκορπίων κα? ?π? π?σαν τ?ν δύναμιν το? ?χθρο?, κα? ο?δ?ν ?μ?ς ο? μ? ?δικήσ?. πλ?ν ?ν τούτ? μ? χαίρετε, ?τι τ? πνεύματα ?μ?ν ?ποτάσσεται? χαίρετε δ? ?τι τ? ?νόματα ?μ?ν ?γράφη ?ν το?ς ο?ρανο?ς. ?ν α?τ? τ? ?ρ? ?­­γαλ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­λιάσατο τ? πνεύματι ? ?η­­­­σο?ς κα? ε?πεν? ?ξομολο­γο?μαί σοι, πάτερ, κύριε το? ο?ρανο? κα? τ?ς γ?ς, ?τι ?πέκρυψας τα?τα ?π? σοφ?ν κα? συνετ?ν, κα? ?­­πεκάλυψας α?τ? νη­πίοις? ναί, ? πατήρ, ?τι ο?τως ?­­γένετο ε?δοκία ?μπροσθέν σου.

Περισσότερα...
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 Επόμενο > Τέλος >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 172067

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους
Joomla extensions by Siteground Hosting