Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

 
(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Τ? μεγάλο στοίχημα μεταξύ πιστ?ν κα? ?πίστων
Κόντογλου Φώτης

Τ? Λαμπροδευτέρα τ? βράδυ, περασμένα μεσάνυχτα, πρ?ν ν? πλαγιάσω γι? ν? κοιμηθ?, βγ?κα στ? μικρ? περιβολάκι πο? ?χουμε πίσω ?π? τ? σπίτι μας, κα? στάθηκα γι? λίγο, κοιτάζοντας τ? σκοτειν? ο?ραν? μ? τ? ?στρα.

Σ?ν ν? τ?ν ?βλεπα πρώτη φορά. Μο? φάνηκε πολ? βαθύς, κα? σ?ν ν? ?ρχότανε ?π? πάνω μία μακριν? ψαλμωδία. Τ? στόμα μου ε?πε σιγανά: «?ψο?τε Κύριον τ?ν Θε?ν ?μ?ν, κα? προσκυνε?τε τ? ?ποποδί? τ?ν ποδ?ν α?το?». ?νας ?γιασμένος γέροντας μο? ε?χε πε? μία φορ? π?ς κατ? το?τες τ?ς ?ρες ?νοίγουνε τ? ο?ράνια. ? ?γέρας μοσκοβολο?σε ?π? τ? λουλούδια κι ?π? τ? ?γιοχόρταρα, πο? ?χουμε φυτέψει. «Πλήρης δ? ο?ραν?ς κα? ? γ? τ?ς δόξης το? Κυρίου».

Θ? στεκόμουνα ?χει πέρα μοναχ?ς ?ς τ? ξημέρωμα. Σ?ν ν? μ?ν ε?χα σ?μα, μήτε κανένα δεσμ? μ? τ? γ?. ?λλ? συλλογίστηκα μήπως ξυπνήσει κανένας μέσα στ? σπίτι κα? ?νησυχήσουνε πο? ?λειπα, κα? γι? α?τ? μπ?κα μέσα κα? ξάπλωσα.

Δ? μ? ε?χε θολώσει καλ?-καλ? ? ?πνος, δ?ν ξέρω ?ν ?μουνα ξυπνητ?ς ? κοιμισμένος, κα? βλέπω μπροστά μου ?ναν ?νθρωπο μ? ?λλόκοτη ?ψη. ?τανε κατακίτρινος, σ?ν πεθαμένος, μ? τ? μάτια του ?τανε σ?ν ?νοιχτ? κα? μ? ?βλεπε τρομαγμένος. Τ? πρόσωπό του ?τανε σ?ν μάσκα, σ?ν μούμια, μ? τ? πετσί του γυαλιστερό, μαυροκίτρινο, κα? κολλημένο στ? νεκροκέφαλο μ? ?λα τ? βαθουλώματα. Κοντανάσαινε σ?ν λαχανιασμένος· στό ?να χέρι του βαστο?σε κάποιο παράξενο πράγμα, πο? δ?ν κατάλαβα τί ?τανε, κα? μ? τ? ?λλο ?σφιγγε τ? στ?θος του, λ?ς κα? πονο?σε.

?κε?νο τ? πλάσμα μ? ?κανε ν? ?νατριχιάσω. τ? κοίταζα, κα? μ? κοίταζε, δίχως ν? μιλήσει, σ?ν ν? περίμενε ν? τ? γνωρίσω. Κα? στ? ?λήθεια, μ? ?λο πο? ?τανε τόσο ?λλόκοτο, σ?ν ν? μο? ε?πε μία φωνή: «Ε?ναι ? τάδε!». Μόλις ?κουσα τ? φωνή, τ?ν γνώρισα ποι?ς ?τανε. Τότε κι ?κε?νος ?νοιξε τ? στόμα του κι ?ναστέναξε. Μ? ? φωνή του σ?ν ν? ?ρχότανε ?π? πολ? μακριά, σ? νά ?βγαινε ?π? κανένα βαθ? πηγάδι.

?βλεπα π?ς βρισκότανε σ? μία μεγάλη ?γωνία, κι ?πόφερα κι ?γ? μαζί του. Τ? χέρια του, τ? πόδια του, τ? μάτια του, ?λα φανερώνανε π?ς βασανιζότανε. ?πάνω στ?ν ?πελπισία μου, π?γα κοντά του ν? τ?ν βοηθήσω, μ? ?κε?νος μο? ?κανε νόημα μ? τ? χέρι του ν? σταματήσω.

?ρχισε ν? βογκ?, μ? τέτοιον τρόπο, πο? πάγωσα. ?πειτα μο? λέγει: «δ?ν ?ρθα, μ? στείλανε. ?γ? ?λοένα τρέμω! Βρίσκομαι σ? ζάλη μεγάλη. Παρακάλεσε τ?ν Θε? ν? μ? λυπηθε?. Θέλω ν? πεθάνω, μ? δ? μπορ?. ?χ! Όσα ?λεγες βγήκανε ?ληθινά. Θυμ?σαι, λίγες μέρες πρ?ν πεθάνω, πο? ?ρθες στ? σπίτι μου κα? μιλο?σες γι? θρησκευτικά; ?τανε κα? δυ? ?λλοι φίλοι μου, ?πιστοι κι α?το? σ?ν κι ?μένα. ?κε? πο? μιλο?σες, ?κε?νοι χαμογελούσανε. Σ?ν ?φυγες, μο? ε?πανε: Κρίμα, νά ?χει τέτοιο μυαλό, κα? ν? πιστεύει στ?ς ?νοησίες πο? πιστεύουνε ο? γριές! Μία ?λλη μέρα, σο? ε?χα πε? ?πως κα? πολλ?ς ?λλες φορές: «Βρ? Φ., μάζευε λεφτά, θ? πεθάνεις στ?ν ψάθα. Βλέπεις ?γ? πόσα ?χω, κα? πάλι θέλω κι ?λλα».

Τότε μο? ε?πες: «?χεις κάνει συμβόλαιο μ? τ?ν χάρο π?ς θ? ζήσεις τόσα χρόνια πο? θέλεις, γι? ν? καλοπεράσεις στ? γερατειά σου;». Σο? λέγω ?γώ: «Θ? δε?ς πόσο χρόνο θ? πάγω! Τώρα ε?μαι ?βδομήντα πέντε. Θ? περάσω τ? ?κατό. ?χω ?ξασφαλίσει τ? παιδιά μου, ? γιός μου βγάζει λεφτ? πολλά, τ?ν κόρη μου τ?ν πάντρεψα μ? ?ναν πλούσιο ?π? τ?ν ?βησσυνία, ?γ? κι ? γυναίκα μου ?χουμε κα? παραέχουμε.

?χι σ?ν κι ?σένα, πο? ?κο?ς α?τ? πο? λ?ν ο? παπάδες Χριστιανικ? τ? τέλη τ?ς ζω?ς ?μ?ν. Τί θ? βγάλεις ?π? τ? Χριστιανικ? τ? τέλη; Παρ? νά ?χεις στ?ν τσέπη σου, κα? μ? σ? μέλει. ?γ? ν? δώσω ?λεημοσύνη; κα? γιατί ?κανε φτωχο?ς ? πολυεύσπλαχνος Θεός σας; γι? ν? το?ς θρέφω ?γώ; ?μ βάζουνε ?σ?ς κα? ταΐζετε το?ς τεμπέληδες, γι? ν? π?τε στ? Παράδεισο! ?κο?ς ?κε? Παράδεισο; ?γ? ξέρεις π?ς ε?μαι γι?ς παπ?, κα? τ? γνωρίζω καλ? α?τ? τ? κόλπα. Μ? ν? τ? πιστεύουνε α?τ? ο? μικρόμυαλοι. ?χι ?μως κι ?σύ, πο? ?χεις τέτοια σπουδή, κα? ν? π?ς χαμένος. ?σύ, ?πως π?ς, θ? πεθάνεις πρ?ν ?π? μένα, θ? πάρεις κα? στ? λαιμό σου τ?ν ο?κογένειά σου. μ? ?γώ, σο? λέγω κα? σο? ?πογράφω, σ?ν γιατρός, πο? ε?μαι, π?ς θ? ζήσω ?κατ? δέκα χρόνια».

Λέγοντας α?τά, στριφογύριζε ?π? δ? κι ?π? κε?, σ?ν ν? ψηνότανε ?πάνω σ? καμι? σκάρα, βγάζοντας κάτι μουγκρίσματα ?π? τ? στόμα του: «?χ! Ο?χ! Ο?! Ο?! Ο?! Χο?!»

?σύχασε γι? λίγο κα? ξαναε?πε: «Α?τ? ?λεγα, μ? σ? λίγες μέρες πέθανα! Πέθανα κι ?χασα τ? στοίχημα! Τί ταραχή! Τί τρομάρα τράβηξα!

Σαστισμένος, μία βουλίαζα κα? μία ?νέβαινα ?πάνω, κα? φώναζα: ?λεος! μ? κανένας δ?ν μ? ?κουγε. ?να ρε?μα μ? κλωθογύριζε σ?ν νά ?μουνα κανένα ψόφιο ποντίκι. Τί τράβηξα ?ς τ? τώρα, κα? τί τραβ?. Τί ?γωνία ε?ναι α?τή!

?λα ?σα ?λεγες βγήκανε ?ληθινά. τ? κέρδισες τ? στοίχημα. ?γώ, τότε πο? βρισκόμουνα στ? κόσμο πο? ζε?ς, ?μουνα ? ?ξυπνος. ?μουνα γιατρός, κι ε?χα μάθει ν? μιλ? κα? ν? μ? ?κο?νε, ν? κοροϊδεύω τ? θρησκεία, ν? συζητ? γι? χειροπιαστ? πράγματα. Τώρα ?μως βλέπω π?ς χειροπιαστ? ε?ναι ?κε?να πο? τ? ?λεγα παραμύθια κα? χαρτοφάναρα. Χειροπιαστ? ε?ναι ? ?γωνία πο? βρίσκουμε. ?χ! Το?τος θ? ε?ναι ? σκώληξ ? ?κοίμητος, το?τος θ? ε?ναι ? βρυγμ?ς τ?ν ?δόντων!».

?πάνω σ? α?τά, χάθηκε ?π? τ? μάτια μου, κι ?κουγα μονάχα τ? βογκητά του, πο? κα? κε?να σβήσανε σιγ?-σιγά. Μ? π?ρε λίγο ? ?πνος, μ? σ? μία στιγμή, κατάλαβα ν? μ? σπρώχνει ?να παγωμένο χέρι. ?νοιξα τ? μάτια μου, κα? τ?ν βλέπω πάλι μπροστά μου. Τούτη τ? φορ? ?τανε ?κόμα πι? φριχτ?ς κα? πι? μικρόσωμος. Ε?χε γίνει ?σαμε ?να βυζανιάρικο παιδάκι, μ? ?να μεγάλο γέρικο κεφάλι, πο? τ? κουνο?σε ?π? δ? κι ?π? κε?.

?νοιξε τ? στόμα του κα? μο? ε?πε: «σ? λίγη ?ρα θ? ξημερώσει κα? θ? ?ρθουνε ν? μ? πάρουνε ?κε?νοι πο? μ? στείλανε!» το? λέω:

«Ποιο? σ? στείλανε;». Ε?πε κάτι μπερδεμένα λόγια, δίχως ν? καταλάβω τίποτα. ?στερα μο? λέγει: «?κε? πο? βρίσκομαι ε?ναι κι ?λλοι πολλο? ?π? κείνους πο? σ? περιπαίζανε γι? τ?ν πίστη σου, κα? τώρα καταλάβανε π?ς ο? ?ξυπνάδες δ?ν περνο?νε παραπέρα ?π? τ? νεκροταφε?ο. Ε?ναι κα? κάποιοι ?λλοι πο? το?ς ?κανες καλό, κι α?το? σ? κακολογούσανε. Κι ?σο το?ς συχωρο?σες, τόσο α?το? γινότανε χειρότεροι. Γιατ? ? πονηρ?ς ?νθρωπος ?ντ? ν? τ?ν κάνει ? καλοσύνη ν? χαίρεται, α?τ?ς πικραίνεται, ?πειδ? τ?ν κάνει ν? νοιώθει τ?ν ?αυτό του νικημένο.

Το?τοι βρίσκονται σ? χειρότερη κατάσταση ?π? μένα, κα? δ? μπορο?νε ν? βγο?νε ?π? τ? σκοτειν? φυλακή τους γι? νά ?ρθουνε ν? σ? βρο?νε, ?πως ?κανα ?γώ. Βασανίζονται πολ? σκληρά, γιατ? δέρνονται μ? τ? μάστιγα τ?ς ?γάπης, ?πως ε?πε ?νας ?γιος.

Πόσο ?λλιώτικος ε?ναι ? κόσμος ?π? ?,τι τ?ν βλέπαμε!

?νάποδος ?π? τ?ν ?ξυπνη ?ντίληψή μας. Τώρα καταλάβαμε π?ς ? ?ξυπνάδα μας ?τανε βλακεία, ο? κουβέντες μας πονηρ?ς μικρολογίες, κι ο? χαρές μας Ψευτι? κα? ?πάτη.

?σε?ς πο? ?χετε στ?ν καρδιά σας τ? Χριστό, κα? πο? γι? σ?ς ? λόγος του ε?ναι ?λήθεια, ? μονάχη ?λήθεια, ?σε?ς κερδίσατε τ? Μεγάλο Στοίχημα, πο? μπαίνει ?νάμεσα στο?ς πιστο?ς κα? στο?ς ?πίστους, α?τ? τ? στοίχημα πο? τ? ?χασα ?γ? ? ?λεεινός, κα? χάθηκα, κα? τρέμω κι ?ναστενάζω, κα? δ? βρίσκω ?συχία: ?ληθινά, στ?ν ?δη δ?ν ?πάρχει πι? μετάνοια. ?λίμονο σ? ?σους πορεύονται ?πως πορευθήκαμε ?με?ς, τ?ν καιρ? πο? ε?μαστε ?πάνω στ? γ?. ? σάρκα μας ε?χε μεθύσει, κα? ?μπαίξαμε ?κείνους πο? πιστεύανε στ? Θε? κα? στ? μέλλουσα ζωή, κι ? πολ?ς κόσμος μας χειροκροτο?σε. Σ?ς λέγαμε ?νόητους, σ?ς κάναμε περίπαιγμα, κι ?σο ?σε?ς δεχόσαστε μ? καλοσύνη τ? πειράγματά μας, τόσο μεγάλωνε ? δική μας ? κακία.

Βλέπω κα? τώρα πόσο θλιβόσαστε ?π? τ? φέρσιμο τ?ν κακ?ν ?νθρώπων, ?λλ? π?ς δεχόσαστε μ? ?πομον? τ?ς φαρμακερ?ς σαΐτες πο? βγάζουνε ?π? τ? στόμα τους, λέγοντάς σας ?ποκριτές, θεομπα?χτες κα? λαοπλάνους. ?ν βρισκότανε, ο? δυστυχε?ς στ? θέση πο? βρίσκομαι τώρα, κα? βλέπανε ?π? δ? πο? βλέπω, θ? τρομάζανε γι? ?,τι κάνουνε. Θέλω ν? φανερωθ? σ? α?το?ς κα? ν? το?ς π? ν? ?λλάξουνε δρόμο, μ? δ?ν ?χω τ?ν ?δεια, ?πως δ?ν τ?ν ε?χε κι ?κε?νος ? πλούσιος κα? γι? το?το παρακαλο?σε τ?ν Πατριάρχη ?βρα?μ ν? στείλει τ? φτωχ? τ? Λάζαρο. Μ? κα? ?κε?νον δ?ν τ?ν ?στειλε, κα? το?το, γι? ν? γίνουνε ?δια ?ξιοι τ?ς καταδίκης ?σοι ?μαρτάνουνε, κι ?ξιοί της σωτηρίας ?σοι πορεύονται τ? στράτα το? Θεο?.

«? ?δικ?ν ?δικησάτω ?τι, κα? ? ρυπαρ?ς ?υπαρευθέτω ?τι, κα? ? δίκαιος δικαιοσύνη ποιησάτω ?τι, κα? ? ?γιος ?γιασθήτω ?τι».

Μ? α?τ? τ? λόγια, τ?ν ?χασα ?π? μπροστά μου.

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0262.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 206798

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 6 επισκέπτες συνδεδεμένους