Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ 3 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Προς Κορινθίους Α΄ (ιστ΄ 13-24)

 

?δελφοί, γρηγορε?τε, στ?κετε ?ν τ? π?στει, ?νδρ?ζεσθε, κραταιο?σθε. Π?ντα ?μ?ν ?ν ?γ?π? γιν?σθω.
Παρακαλ? δ? ?μ?ς, ?δελφο?? ο?δατε τ?ν ο?κ?αν Στεφαν?, ?τι ?στ?ν ?παρχ? τ?ς ?χα?ας κα? ε?ς διακον?αν το?ς ?γ?οις ?ταξαν ?αυτο?ς? ?να κα? ?με?ς ?ποτ?σσησθε το?ς τοιο?τοις κα? παντ? τ? συνεργο?ντι κα? κοπι?ντι. Χα?ρω δ? ?π? τ? παρουσ?? Στεφαν? κα? Φουρτουν?του κα? ?χαϊκο?, ?τι τ? ?μ?ν ?στ?ρημα ο?τοι ?νεπλ?ρωσαν? ?ν?παυσαν γ?ρ τ? ?μ?ν πνε?μα κα? τ? ?μ?ν. ?πιγιν?σκετε ο?ν το?ς τοιο?τους.


?σπ?ζονται ?μ?ς α? ?κκλησ?αι τ?ς ?σ?ας. ?σπ?ζονται ?μ?ς ?ν Κυρ?? πολλ? ?κ?λας κα? Πρ?σκιλλα σ?ν τ? κατ? ο?κον α?τ?ν ?κκλησ??. ?σπ?ζονται ?μ?ς ο? ?δελφο? π?ντες. ?σπ?σασθε ?λλ?λους ?ν φιλ?ματι ?γ??. ? ?σπασμ?ς τ? ?μ? χειρ? Πα?λου.
Ε? τις ο? φιλε? τ?ν Κ?ριον ?Ιησο?ν Χριστ?ν, ?τω ?ν?θεμα. Μαρ?ν ?θ?.
? χ?ρις το? Κυρ?ου ?ησο? Χριστο? μεθ? ?μ?ν.
? ?γ?πη μου μετ? π?ντων ?μ?ν ?ν Χριστ? ?Ιησο?? ?μήν.

 

?πόδοση στη νεοελληνική:

 

?δελφοί, ?γρυπνε?τε, στέκεσθε σταθερο? ε?ς τ?ν πίστιν, ν? ε?σθε θαρραλέοι κα? δυνατοί. ?,τι κάνετε, ν? γίνεται μ? ?γάπην.
Τώρα σ?ς παρακαλ?, ?δελφοί: ξέρετε ?τι ? ο?κογένεια το? Στεφαν? ?σαν ο? πρ?τοι χριστιανο? τ?ς ?χαΐας κα? ?ταξαν το?ς ?αυτούς των ε?ς τ?ν ?πηρεσίαν τ?ν ?γίων. Ν? ?ποτάσσεσθε κα? σε?ς ε?ς το?ς τοιούτους κα? ε?ς τ?ν καθένα πο? συνεργάζεται κα? κοπιάζει. Χαίρω δι? τ?ν ?ρχομ?ν το? Στεφαν?, το? Φουρτουνάτου κα? το? ?χαϊκο?, διότι α?το? ?νεπλήρωσαν τ?ν ?πουσίαν σας? καθησύχασαν τ? δικό μου πνε?μα κα? τ? δικό σας. Ν’ ?ναγνωρίζετε το?ς τοιούτους.
Σ?ς χαιρετο?ν α? ?κκλησίαι τ?ς ?σίας. Σ?ς στέλνουν πολλο?ς χαιρετισμο?ς ?ν Κυρί? ? ?κύλλας κα? ? Πρίσκιλλα μαζ? μ? τ?ν ?κκλησία το? σπιτιο? των. Σ?ς χαιρετο?ν ?λοι ο? ?δελφοί. Χαιρετ?στε ?λλήλους μ? ?γιον φίλημα. ? χαιρετισμ?ς γράφεται μ? τ? χέρι ?μο? το? Παύλου.
?ποιος δ?ν ?γαπ? τ?ν Κύριον ?ησο?ν Χριστόν, ?ς ε?ναι ?νάθεμα. Μαρ?ν ?θά. ? χάρις το? Κυρίου ?ησο? Χριστο? ν? ε?ναι μαζί σας.

? ?γάπη μου ε?ναι μαζί μ? ?λους σας ?ν Χριστ? ?ησο?. ?μήν.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0887.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 170887

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 5 επισκέπτες συνδεδεμένους