Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

Ο ΑΓΙΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Ο Άγιος Ελευθέριος γεννήθηκε τον 2o αιώνα μ. Χ. στην Ελλάδα (κατά άλλους στην Ρώμη) από πλούσιους γονείς. Τότε αυτοκράτορας ήταν ο Κόμμοδος και ο Σεπτίνος Σεβήρος. Ορφανός από πατέρα, ανατράφηκε σύμφωνα με τις επιταγές του Ευαγγελίου από την ευσεβέστατη και φιλάνθρωπη μητέρα του, Ανθία (της Ευανθίας γόνος, στιχηρό Εσπερινού) (βλέπε ίδια ημέρα) η οποία έγινε χριστιανή ακούοντας το κήρυγμα από μαθητές του Απ. Παύλου.

Διακαής πόθος της Ανθίας ήταν να επισκεφτεί τη Ρώμη, που τα χώματά της είχαν βαφτεί με το αίμα των Αποστόλων Πέτρου και Παύλου. Κάποτε, λοιπόν, αποφάσισε και πήγε. Μαζί πήρε και το νεαρό γιό της Ελευθέριο. Ο επίσκοπος Ρώμης Ανίκητος (βλέπε 17 Απριλίου), όταν είδε τον Ελευθέριο εκτιμώντας την πολλή νοημοσύνη του, τη θερμή πίστη και το αγνό ήθος του, τον έλαβε υπό την προστασία του.

Σε ηλικία 15 ετών χειροτονήθηκε από τον επίσκοπο Ρώμης Ανίκητο, διάκονος και έπειτα από τρία χρόνια χειροτονήθηκε ιερέας. Από τη θέση αυτή ο Ελευθέριος αγωνίστηκε με ζήλο για τη διδαχή του ποιμνίου του, και σε έργα φιλανθρωπίας. Αργότερα και σε ηλικία είκοσι ετών, με κοινή ψήφο κλήρου και λαού έγινε επίσκοπος Ιλλυρικού, σημερινής Αλβανίας με έδρα την Αυλώνα.


Μα χειροτονήθηκε τόσο μικρός; Στο ερώτημα δίνει απάντηση ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης.... Γράφει σε υποσημείωση του Συναξαριστού του: «Ας μη θαυμάζει κανείς ότι αυτός ο άγιος χειροτονήθηκε σε ηλικία αντίθετη με τους ιερούς κανόνες της 6ης Οικ. Συνόδου και της τοπικής Συνόδου της Νεοκαισαρείας, οι οποίοι ορίζουν ότι ο διάκονος χειροτονείται στη ηλικία των 25 χρόνων, ο πρεσβύτερος στα 30 και ο επίσκοπος πάνω από 30. Αυτό έγινε γιατί ο άγιος Ελευθέριος έζησε πριν ακόμη γίνουν οι παραπάνω κανόνες, οι οποίοι έγιναν αργότερα».

Η χειροτονία του αγίου Ελευθερίου, όπως γράφει κάποιος βιογράφος του, έγινε «κατ? οικονομίαν» Θεού, λόγω των μεγάλων αρετών και της σοφίας του με την οποία προσείλκυε στον Χριστό τους ειδωλολάτρες. Η γλυκύτητα του λόγου του, που επιβεβαιωνόταν με τα πολλά θαύματα του, έκανε αυτούς που βρίσκονταν στην πλάνη να ασπαστούν την χριστιανική αλήθεια.

Η φήμη της αρετής του Αγίου Ελευθερίου ήταν τόσο μεγάλη που έφτασε μέχρι τη Βρεττανία. Έτσι, ο βασιλιάς της, Λούκιος, έγραψε επιστολή στον Ελευθέριο και του δήλωνε ότι αυτός και ο λαός του επιθυμούσαν να γίνουν χριστιανοί. Ο Ελευθέριος αμέσως ανταποκρίθηκε, στέλνοντας δύο εκπαιδευμένους στην πίστη άνδρες, που κατήχησαν και βάπτισαν χριστιανούς τον Λούκιο με το λαό του.

Όταν ο Σεπτίμιος Σεβήρος πληροφορήθηκε την χριστιανική δράση του Ελευθερίου διέταξε την σύλληψή του. Έπειτα από πολλά βασανιστήρια ο Ελευθέριος οδηγήθηκε από τους ειδωλολάτρες στην αρένα της Ρώμης. Τα άγρια ζώα όμως δεν τον άγγιξαν, γι? αυτό και αποκεφαλίσθηκε μαζί με την μητέρα του.

Έτσι ο Άγιος Ελευθέριος πέρασε «ε?ς τ?ν ?λευθερίαν τ?ς δόξης τ?ν τέκνων το? Θεο?» (Προς Ρωμαίους, η' 21). Δηλαδή στην ελευθερία της ένδοξης κατάστασης των παιδιών του Θεού.

Η Σύναξή του τελείται στο μαρτύριο αυτού, πλησίον του Ξηρολόφου.

Ο Άγιος Ελευθέριος θεωρείται βοηθός των εγκύων γυναικών. Τους δίνει «καλή λευτεριά». Πολλές γυναίκες επικαλούνται τη βοήθεια του και ακουμπούν το εικονισματάκι του αγίου πάνω τους. Η αντίληψη αυτή αναφέρεται και σ? ένα προσόμοιο στιχηρό της εορτής. «Τ?ν ?πιτ?κων γυνα?ων Π?τερ κηδ?μενος, ?λευθερ?αν δ?δως, τ? Να? σου φοιτ?σαις....», δηλαδή, Φροντίζεις Πάτερ τις έγκυες γυναίκες που καταφεύγουν στο ναό σου δίνοντας του ελευθερία....


?πολυτ?κιον
?χος πλ. α?. Τ?ν συνάναρχον λόγον.
Φερωνύμ? σου κλήσει καλλωπιζόμενος, ?λευθερίαν παρέχεις κα? ?πολύτρωσιν, το?ς προσκάμνουσι δειν?ς, ποικίλας θλίψεσιν, ?λευθέριε σοφέ, ?ερ?ν καλλονή, Μαρτύρων ? ?ραιότης? δι? μ? παύσ? βραβεύων, ?ναψυχ?ν το?ς σ? γαιρέρουσι.

?τερον ?πολυτ?κιον 

?χος πλ. α?. Τ?ν συνάναρχον Λόγον.
?ερ?ων ποδ?ρει κατακοσμο?μενος, κα? α?μ?των το?ς ?ε?θροις ?πισταζ?μενος, τ? Δεσπ?τ? σου Χριστ? μ?καρ ?ν?δραμες, ?λευθ?ριε σοφ?, καθαιρ?τα το? Σατ?ν. Δι? μ? πα?σ? πρεσβε?ων, ?π?ρ τ?ν π?στει τιμ?ντων, τ?ν μακαρ?αν σου ?θλησιν.

?τερον ?πολυτ?κιον
?χος δ?.
Κα? τρόπων μέτοχος, κα? θρόνων διάδοχος, τ?ν ?ποστόλων γενόμενος, τ?ν πρ?ξιν ε?ρες θεόπνευστε, ε?ς θεωρίας ?πίβασιν? δι? το?το τ?ν λόγον τ?ς ?ληθείας ?ρθοτομ?ν, κα? τ? πίστει ?νήθλησας μέχρις α?ματος, ?ερομάρτυς ?λευθέριε? Πρέσβευε Χριστ? τ? Θε?, σωθ?ναι τ?ς ψυχ?ς ?μ?ν.

Κοντ?κιον
?χος β?. Το?ς ?σφαλε?ς.
?ς καλλον?ν τ?ν ?ερέων ?σιε, κα? προτροπ?ν τ?ν ?θλοφόρων ?παντες, ε?φημο?μεν κα? α?το?μέν σε, ?ερομάρτυς ?λευθέριε? Το?ς π?θ? σου τ?ν μν?μην ?ορτάζοντας, κινδύνων πολυτρόπων ?λευθέρωσον, πρεσβεύων ?παύστως, ?π?ρ πάντων ?μ?ν.

Κ?θισμα
?χος α?. Τ?ν τάφον σου Σωτ?ρ.
?λε?θερον τ?ν νο?ν, ?κ παθ?ν κεκτημ?νος, ?γ?νου το? Θεο?, γνησι?τατος δο?λος, κα? πλ?νης ?λευθ?ρωσας, το?ς καλ?ς σοι ποθ?σαντας, ?ναθλ?σας δ?, ?ς ?ερε?ς τε κα? Μ?ρτυς, ?λευθ?ριε, διπλο?ν ?δ?ξω τ? στ?φος, πρεσβε?ων σωθ?ναι ?μ?ς.

? Ο?κος
?πιδε ε?σπλαγχνε Ζωοδ?τα, ?ς φιλ?νθρωπος μ?νος κα? ο?κτ?ρμων Θε?ς, τ?ν τ?ς ψυχ?ς μου σκοτ?μαιναν, κα? πανσθενε? δεξι? σου Λ?γε, τ?ν παθ?ν ?λευθ?ρωσον τ?ς α?σχ?νης, ?πως τ?ν σ?ν ?ερ?ρχην ?μν?σω ?λευθ?ριον? α?τ?ς γ?ρ ?ντως ?κ μ?τρας ?γνωρ?σθη σοι, κα? καθηγ?ασται, κα? ?νετ?θη σοι, ?ς Σαμου?λ, ?π? μητρ?ς ?ερ?ς σοι τ? Κτ?σαντι, πρεσβε?ων ?πα?στως ?π?ρ π?ντων ?μ?ν.

Μεγαλυν?ριον
Τ?ς ?λευθερίας τ?ς ?ν Χριστ?, το?ς δεδουλωμένοις, χρηματίσας μυσταγωγός, κληρονόμος ?φθης, Σι?ν τ?ς ?λευθέρας, ?θλήσας ?λευθέριε ?ς ?σώματος

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0887.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 169248

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 14 επισκέπτες συνδεδεμένους