Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 

?π?στολος: ?γ?ων, Νοεμ. 1 (Α΄ Κορ. ιβ΄ 27-ιγ΄ 8):

27 ?με?ς δέ ?στε σ?μα Χρι­στο? κα? μέλη ?κ μέρους. 28 Κα? ο?ς μ?ν ?θετο ? Θε?ς ?ν τ? ?κκλησί? πρ?τον ?­πο­στόλους, δεύτερον προ­­φήτας, τρίτον διδασκάλους, ?πειτα δυνάμεις, ε?τα χαρίσματα ?αμάτων, ?ντι­λήψεις, κυβερνήσεις, γένη γλωσσ?ν. 29 μ? πάντες ?πόστολοι; μ? πάντες προφ?ται; μ? πάντες διδάσκαλοι; μ? πάντες δυνάμεις; 30 μ? πάντες χαρίσματα ?χουσιν ?αμάτων; μ? πάντες γλώσσαις λαλο?σι; μ? πάντες διερμηνεύουσι; 31 ζηλο?τε δ? τ? χαρίσματα τ? κρείττονα. κα? ?τι καθ? ?περβολ?ν ?δ?ν ?μ?ν δείκνυμι.Ε?ν τα?ς γλώσσαις τ?ν ?νθρώπων λαλ? κα? τ?ν ?γγέλων, ?γάπην δ? μ? ?χω, γέγονα χαλκ?ς ?χ?ν ? κύμβαλον ?λαλάζον. 2 κα? ??ν ?χω προφητείαν κα? ε?δ? τ? μυστήρια πάντα κα? π?σαν τ?ν γν?σιν, κα? ??ν ?χω π?σαν τ?ν πίστιν, ?στε ?ρη μεθιστάνειν, ?γάπην δ? μ? ?χω, ο?δέν ε?μι. 3 κα? ??ν ψωμίσω πάντα τ? ?πάρχοντά μου, κα? ??ν παραδ? τ? σ?μά μου ?να καυθήσομαι, ?γάπην δ? μ? ?χω, ο?δ?ν ?φελο?μαι. 4 ? ?γάπη μακροθυμε?, χρηστεύεται, ? ?γάπη ο? ζηλο?, ? ?γάπη ο? περπερεύεται, ο? φυσιο?ται, 5 ο?κ ?σχημονε?, ο? ζητε? τ? ?αυτ?ς, ο? παροξύνεται, ο? λογίζεται τ? κακόν, 6 ο? χαίρει ?π? τ? ?δικί?, συγχαίρει δ? τ? ?ληθεί?? 7 πάντα στέγει, πάντα πιστεύει, πάντα ?λπίζει, πάντα ?πομένει. 8 ? ?γάπη ο?δέποτε ?κπί­πτει. ε?τε δ? προφητε?αι, καταργηθήσονται? ε?τε γλ?σ­σαι, παύσονται? ε?τε γν?σις, καταργηθήσεται.

 

 

ΕΡΜΗΝΕΙΑ Π. Ν. ΤΡΕΜΠΕΛΑ

27 ?σε?ς λοιπόν ο? Χριστιανοί ε?στε σ?μα Χριστο? καί μέλη, πού ? καθένας σας ?νάλογα μέ τό χάρισμά του ?χει μία θέση καί κάποιο μέρος στή ζωή το? συνόλου. 28 Καί βέβαια ? Θεός τοποθέτησε στήν ?κκλησία τόν καθένα στήν ?ρισμένη του θέση. Στήν πρώτη θέση τούς ?ποστόλους, στή δεύτερη τούς προφ?τες, στήν τρίτη τούς διδασκάλους. ?πειτα ?λλους τούς ?θεσε νά κάνουν κάθε ε?δους θαύματα, ?λλους νά ?χουν χαρίσματα θεραπει?ν, χαρίσματα προστασίας τ?ν ?ρφαν?ν, τ?ν χηρ?ν, τ?ν φτωχ?ν, τ?ν κάθε ε?δους ?σθεν?ν? χαρίσματα διακυβερνήσεως καί διοικήσεως μέσα στήν ?κκλησία? χαρίσματα διαφόρων γλωσσ?ν. 29 Στόν καθένα ? Κύριος ?δωσε τό δικό του χάρισμα. Μήπως ?λοι ε?ναι ?πόστολοι; Μήπως ?λοι ε?ναι προ­φ?­­τες; Μήπως ?λοι ε?ναι διδάσκαλοι; Μήπως ?λοι ?­χουν θαυματουργικά χαρίσματα; 30 Μήπως ?λοι ?χουν χαρίσματα θεραπει?ν; Μήπως ?λοι μιλο?ν γλ?σσες; Μήπως ?λοι ?χουν τό χάρισμα νά διερμηνεύουν γλ?σσες; 31 ?πιδιώκετε λοιπόν μέ ζ?λο τά χαρίσματα πού φέρνουν μεγαλύτερη ?φέλεια, καί γι? α?τό ε?ναι καί ?νώτερα. Καί τώρα σ?ς δείχνω ?ναν πολύ ?νώτερο ?κόμη δρόμο, καί μέσο ?ξοχο καί ?πέροχο, μέ τό ?πο?ο ?ποκτ?νται τά καλύτερα χαρίσματα. Καί τό μέσο α?τό ε?ναι ? ?γάπη. Εάν ?ποθέσουμε ?τι μιλ? τίς γλ?σσες τ?ν ?ν­θρώ­­πων καί τ?ν ?γγέλων, δέν ?χω ?μως ?γάπη, μοι­άζω μέ τόν ?ψυχο χαλκό πού βουΐζει ?ταν τόν χτυ­πο?ν, ? μέ τό κύμβαλο πού βγάζει μεγάλο θόρυβο χω­­­­­ρίς κάποια σημασία. 2 Κι ?ν ?χω τό χάρισμα τ?ς προφητείας καί γνωρίζω ?λα τά μυστικά σχέδια τ?ν βουλ?ν το? Θεο? καί ?χω ?λη τή γνώση πού μπορε? νά ?ποκτήσει ? ?νθρωπος, κι ?ν ?χω ?λη τήν πίστη, ?στε νά μετακιν? ?κόμη καί βουνά, δέν ?χω ?μως ?γάπη, δέν ε?μαι τίποτε. 3 Κι ?ν διαθέσω ?λα τά ?πάρχοντά μου γιά νά θρέψω μέ ψωμιά τούς φτωχούς, κι ?ν παραδώσω τό σ?μα μου γιά νά κα?, δέν ?χω ?μως ?γάπη, δέν ?φελο?μαι σέ τίποτε ?πό τίς θυσίες α?τές. 4 ?κε?νος πού ?χει ?γάπη ε?ναι μεγαλόψυχος, ?νεκτικός καί μέ πλατιά καρδιά? γίνεται ε?εργετικός καί ?φέλιμος. ?κε?νος πού ?χει ?γάπη δέν φθονε?, δέν ξυπάζεται καί δέν φέρεται μέ ?λαζονεία καί α?θάδεια? δέν φουσκώνει ?πό ο?ηση καί ?περηφάνεια? 5 δέν κάνει τίποτε τό ?σχημο, δέν ζητ? τά δικά του συμφέροντα, δέν ?ρεθίζεται ?πό θυμό καί ?ργή, δέν σκέπτεται ποτέ κακό ?ναντίον το? ?λλου, ο?τε λογαριάζει τό κακό πού ?παθε ?π? α?τόν. 6 Δέν χαίρεται ?ταν βλέπει νά γίνεται κάτι ?δικο, χαίρεται ?μως ?ταν βλέπει τήν ?λήθεια νά ?πικρατε?. 7 Σκεπάζει ?λες τίς ?λλείψεις το? ?λλου καί δέν τόν διαπομπεύει γι? α?τές? σχηματίζει ε?νοϊκή πεποίθηση σέ ?λα γι? α?τόν πού ?γαπ?. Κι ?ταν βρίσκεται μπροστά σέ παρεκτροπές το? ?λλου, ?λπίζει ?τι ?π? ?λες α?τές θά διορθωθε?? σ? ?λα δείχνει ?πομονή γιά τόν συ­νάν­θρω­πό του. 8 ? ?γάπη δέν ξεπέφτει ποτέ, ?λλά μένει πάντοτε ?ληθινή καί ?σχυρή, ?κόμη καί μετά τό θάνατό μας. Ο? προ­φητε?ες πού ?πάρχουν τώρα ?ς χαρίσματα το? ?γίου Πνεύ­ματος θά καταργηθο?ν? καί τά χαρίσματα τ?ν γλωσ­­σ?ν πού ?πάρχουν, κι α?τά θά παύσουν? καί ? γνώ­­­­­ση πού ?πάρχει, θά καταργηθε? κι α?τή.

 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

_DSF0259.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178191

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 18 επισκέπτες συνδεδεμένους