Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος
Ο? πρόθυμοι δο?λοι
Τσιρόπουλος Κώστας
?ζησε κα? ξαναέζησε ? ?νθρωπότητα καιρούς, καιρο?ς δουλείας πο? ξεσηκώνονταν ο? λαο? γι? ν? τ?ν ?ποτινάξουν, κα? καιρο?ς ?λευθερίας πο? ?πλήγωνε κα? τελικ? δηλητηρίαζε ? ?τομικισμ?ς ??φο?, κατ? τ?ν ?θάνατη ρήση το? Μακρυγιάννη, ? ?λευθερία ?κα? ? Δημοκρατία? στηρίζεται στ? «?με?ς» κα? ποτ? στ? «?γώ».

Κα? ?λθαν πάλι καιροί, μετ? τ?ν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κα? μετ? τ?ν «Ψυχρ?» λεγόμενο Πόλεμο, πο? ? ?νθρωπότητα ?λόκληρη ?μοιαζε ν? νοσταλγε? γι? ?λευθερία κα? Δημοκρατία. Δ?ν ε?χε κατορθώσει ν? διακρίνει π?ς πίσω ?π? τ?ς ε?γενε?ς κα? ?λόφωτες ?το?τες προσδοκίες, μία νέα μορφ? κοινωνίας πρόβαλε ?κοινωνίας θρεμένης, ε?ναι ? ?λήθεια, ?π? τ?ν πείνα, τ?ν στέρηση κα? τ?ν λαχτάρα μι?ς ζω?ς περισσότερο ?νθρώπινης ? ? καταναλωτική, μ? μοναδικ? στόχο: τ?ν ?πόλαυση τ?ς ζω?ς α?τ?ς. Κα? μ? ταυτόχρονη σκίαση μι?ς ?λλης ζω?ς πο? ? ?νθρωπος, ?π? τ?ν φύση του θνητός, ?νειρευόταν, ε?χόταν, προσδοκο?σε θρησκεύοντας. Κα? μ? τ?ν θρησκεία, γινόταν τελικ? ?νθρωπος α?θεντικ?ς ??κε?νος πο? τ? ?νω θωρο?σε.

Στ?ν ?πίμονη ?τούτη λαχτάρα το? μεταπολεμικο? ?νθρώπου ?λθε συνεπίκουρος ? ?ψηλ? τεχνολογία ?πλώνοντας ?να δίχτυ μηχανιστικ?ν προτάσεων, δελεαστικ?ν τρόπων ζω?ς κα? κοινωνίας, ?νθρωπίνων σχέσεων κα? σταθερ?ν σκοπ?ν συμπεριφορ?ς. Κα? δ?ν κατόρθωσε ν? διακρίνει π?ς μέσα ?π? ?το?τες, τ?ς καθαρ? γήινες βλέψεις κα? τ?ς βαθύτατα ?ρνητικ?ς τ?ν ?ξιώσεων το? πνεύματος θέσεις, το? προτεινόταν μία νέα μορφ? δουλείας: ? δουλεία στ?ν ?ψηλ? λεγόμενη τεχνολογία. ?φοσιώθηκε σ' α?τ?ν μ? μία περιπάθεια συγκλονιστικ? γι? τ?ς ?θάνατες ?ξιώσεις τ?ς ?λευθερίας κα? τ?ς ?ξιοπρέπειάς του, τ?ς ?θάνατες ?ξιώσεις βίου πνευματικο?, καί, χωρ?ς ν? τ? συνειδητοποιήσει, ?χασε τ?ν ?λευθερία του, ?χασε τ?ν ?ξιοπρέπειά του κα? τ?ν ?ερ? χαρακτήρα το? Προσώπου του.

Δ?ν ε?χε καθόλου ?ποψιαστε? π?ς σ? κάποια καμπ? τ?ς ζω?ς του α?τ? ?κριβ?ς ? ?ξιολάτρευτη μορφ? δουλείας θ? τ?ν ?πειλο?σε, θ? τ?ν ταπείνωνε καί, ?παρξιακά, θ? τ?ν ?ξευτέλιζε.
 
Κα? κατέφθασε, ?ς γέννημα ?κόρεστης ?γκοσμιότητας κα? ?ς καταρράκωση τ?ς πνευματικ?ς του ?παρξης, ? κρίση, ?κριβ?ς, τ?ς κατανάλωσης, ?που ? δο?λος - ?νθρωπος ε?χε στηρίξει ?λόκληρη τ?ν ε?δαιμονία του ?πεπεισμένος πλέον ?π? τ?ν πνευματικ? μηδενισμ? γι? τ?ν τελικ? του θάνατο.

Κα? τώρα, μέσα σ' ?τούτη τ?ν παγκόσμια ?μηχανία πού βρίσκονται ο? «?σχυρο?» τ?ς γ?ς; Μ? τ? πρόσωπο στ?ν το?χο παλεύουν ν? ?νακαλύψουν μία διέξοδο, μία διαφυγ? ?π? τ?ν κλοι? τ?ς τόσο ?πιθυμητ?ς τους δουλείας, διαφυγ? πο? θ? διασώσει τ?ν κατανάλωση κα? συνακόλουθα τ?ν πνευματικ? μηδενιστικ? ?λιστικ? τους ?γκοσμιότητα, πο? δ?ν θ? ?πιτρέψει στ?ν σημεριν? πολίτη το? κόσμου ν? βιώσει τ?ν ?νάσταση τ?ς ψυχ?ς του κα? τ?ν σωστικ? ?νάγκη ?πανεύρεσης το? Θεο?, ?στε ν? ξαναρχίσει ? ?ερ?ς ?κε?νος διάλογος το? πλάσματος μ? τ?ν Πλάστη του. Πο? θ? ?φήσει ν? πνεύσει πάλι ? ?νεμος τ?ς ?λευθερίας του, τ?ς ?ξιοπρέπειάς του, τ?ς καταναλωτικ?ς κοινωνίας πο? θ? ξαναποκαλύψει τ? πρόσωπο το? Θεο? κα? τ?ν συγκλονιστικ? πραγματικότητα π?ς ε?μαστε ?χι κάτοικοι ?λλ? διαβάτες, περαστικοί το? κόσμου ?τούτου: Τ? σκίρτημα τ?ν ψυχ?ν.?ζησε κα? ξαναέζησε ? ?νθρωπότητα καιρούς, καιρο?ς δουλείας πο? ξεσηκώνονταν ο? λαο? γι? ν? τ?ν ?ποτινάξουν, κα? καιρο?ς ?λευθερίας πο? ?πλήγωνε κα? τελικ? δηλητηρίαζε ? ?τομικισμ?ς ??φο?, κατ? τ?ν ?θάνατη ρήση το? Μακρυγιάννη, ? ?λευθερία ?κα? ? Δημοκρατία? στηρίζεται στ? «?με?ς» κα? ποτ? στ? «?γώ».

Κα? ?λθαν πάλι καιροί, μετ? τ?ν Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, κα? μετ? τ?ν «Ψυχρ?» λεγόμενο Πόλεμο, πο? ? ?νθρωπότητα ?λόκληρη ?μοιαζε ν? νοσταλγε? γι? ?λευθερία κα? Δημοκρατία. Δ?ν ε?χε κατορθώσει ν? διακρίνει π?ς πίσω ?π? τ?ς ε?γενε?ς κα? ?λόφωτες ?το?τες προσδοκίες, μία νέα μορφ? κοινωνίας πρόβαλε ?κοινωνίας θρεμένης, ε?ναι ? ?λήθεια, ?π? τ?ν πείνα, τ?ν στέρηση κα? τ?ν λαχτάρα μι?ς ζω?ς περισσότερο ?νθρώπινης ? ? καταναλωτική, μ? μοναδικ? στόχο: τ?ν ?πόλαυση τ?ς ζω?ς α?τ?ς. Κα? μ? ταυτόχρονη σκίαση μι?ς ?λλης ζω?ς πο? ? ?νθρωπος, ?π? τ?ν φύση του θνητός, ?νειρευόταν, ε?χόταν, προσδοκο?σε θρησκεύοντας. Κα? μ? τ?ν θρησκεία, γινόταν τελικ? ?νθρωπος α?θεντικ?ς ??κε?νος πο? τ? ?νω θωρο?σε.

Στ?ν ?πίμονη ?τούτη λαχτάρα το? μεταπολεμικο? ?νθρώπου ?λθε συνεπίκουρος ? ?ψηλ? τεχνολογία ?πλώνοντας ?να δίχτυ μηχανιστικ?ν προτάσεων, δελεαστικ?ν τρόπων ζω?ς κα? κοινωνίας, ?νθρωπίνων σχέσεων κα? σταθερ?ν σκοπ?ν συμπεριφορ?ς. Κα? δ?ν κατόρθωσε ν? διακρίνει π?ς μέσα ?π? ?το?τες, τ?ς καθαρ? γήινες βλέψεις κα? τ?ς βαθύτατα ?ρνητικ?ς τ?ν ?ξιώσεων το? πνεύματος θέσεις, το? προτεινόταν μία νέα μορφ? δουλείας: ? δουλεία στ?ν ?ψηλ? λεγόμενη τεχνολογία. ?φοσιώθηκε σ' α?τ?ν μ? μία περιπάθεια συγκλονιστικ? γι? τ?ς ?θάνατες ?ξιώσεις τ?ς ?λευθερίας κα? τ?ς ?ξιοπρέπειάς του, τ?ς ?θάνατες ?ξιώσεις βίου πνευματικο?, καί, χωρ?ς ν? τ? συνειδητοποιήσει, ?χασε τ?ν ?λευθερία του, ?χασε τ?ν ?ξιοπρέπειά του κα? τ?ν ?ερ? χαρακτήρα το? Προσώπου του.

Δ?ν ε?χε καθόλου ?ποψιαστε? π?ς σ? κάποια καμπ? τ?ς ζω?ς του α?τ? ?κριβ?ς ? ?ξιολάτρευτη μορφ? δουλείας θ? τ?ν ?πειλο?σε, θ? τ?ν ταπείνωνε καί, ?παρξιακά, θ? τ?ν ?ξευτέλιζε.
 
Κα? κατέφθασε, ?ς γέννημα ?κόρεστης ?γκοσμιότητας κα? ?ς καταρράκωση τ?ς πνευματικ?ς του ?παρξης, ? κρίση, ?κριβ?ς, τ?ς κατανάλωσης, ?που ? δο?λος - ?νθρωπος ε?χε στηρίξει ?λόκληρη τ?ν ε?δαιμονία του ?πεπεισμένος πλέον ?π? τ?ν πνευματικ? μηδενισμ? γι? τ?ν τελικ? του θάνατο.

Κα? τώρα, μέσα σ' ?τούτη τ?ν παγκόσμια ?μηχανία πού βρίσκονται ο? «?σχυρο?» τ?ς γ?ς; Μ? τ? πρόσωπο στ?ν το?χο παλεύουν ν? ?νακαλύψουν μία διέξοδο, μία διαφυγ? ?π? τ?ν κλοι? τ?ς τόσο ?πιθυμητ?ς τους δουλείας, διαφυγ? πο? θ? διασώσει τ?ν κατανάλωση κα? συνακόλουθα τ?ν πνευματικ? μηδενιστικ? ?λιστικ? τους ?γκοσμιότητα, πο? δ?ν θ? ?πιτρέψει στ?ν σημεριν? πολίτη το? κόσμου ν? βιώσει τ?ν ?νάσταση τ?ς ψυχ?ς του κα? τ?ν σωστικ? ?νάγκη ?πανεύρεσης το? Θεο?, ?στε ν? ξαναρχίσει ? ?ερ?ς ?κε?νος διάλογος το? πλάσματος μ? τ?ν Πλάστη του. Πο? θ? ?φήσει ν? πνεύσει πάλι ? ?νεμος τ?ς ?λευθερίας του, τ?ς ?ξιοπρέπειάς του, τ?ς καταναλωτικ?ς κοινωνίας πο? θ? ξαναποκαλύψει τ? πρόσωπο το? Θεο? κα? τ?ν συγκλονιστικ? πραγματικότητα π?ς ε?μαστε ?χι κάτοικοι ?λλ? διαβάτες, περαστικοί το? κόσμου ?τούτου: Τ? σκίρτημα τ?ν ψυχ?ν.
 

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ Ο ΙΑΤΡΟΣ

 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0888.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 178155

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 41 επισκέπτες συνδεδεμένους