Αρχική

ΠΑΝΑΓΙΑ ΟΡΕΣΤΙΑΔΟΣ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ & ΒΙΒΛΙΑ

 


ΕΟΡΤΟΛΟΓΙΟ

(C) 2013 Ιερός Ναός Κοιμήσεως Της Θεοτόκου Κλεισσούς Ορεστιάδος

ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤΗ 

Την Τετάρτη μετά την Κυριακή του Παραλύτου πανηγυρίζει η Εκκλησία μας μία μεγάλη δεσποτική εορτή, την εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Τα βυζαντινά χρόνια, η εορτή της Μεσοπεντηκοστής ήταν η μεγάλη εορτή της Μεγάλης Εκκλησίας της Κωνσταντινουπόλεως και συνέτρεχαν κατ? αυτή στον μεγάλο ναό πλήθη λαού. Δεν έχει κανείς παρά να ανοίξει την Έκθεση της Βασιλείου Τάξεως (Κεφ. 26) του Κωνσταντίνου Πορφυρογεννήτου για να δει το επίσημο τυπικό του εορτασμού, όπως ετελείτο μέχρι την Μεσοπεντηκοστή του έτους 903 μ.Χ. στον ναό του Αγίου Μωκίου στην Κωνσταντινούπολη, μέχρι δηλαδή την ημέρα που έγινε η απόπειρα κατά της ζωής του αυτοκράτορα Λέοντα ΣΤ? του Σοφού (11 Μαΐου 903 μ.Χ.). Εκεί υπάρχει μία λεπτομερής περιγραφή του λαμπρού πανηγυρισμού, που καταλαμβάνει ολόκληρες σελίδες και καθορίζει με την γνωστή παράξενη βυζαντινή ορολογία, πως ο αυτοκράτωρ το πρωί της εορτής με τα επίσημα βασιλικά του ενδύματα και την συνοδεία του ξεκινούσε από το ιερό παλάτι για να μεταβεί στον ναό του αγίου Μωκίου, όπου θα ετελείτο η θεία λειτουργία. Σε λίγο έφθανε η λιτανεία με επί κεφαλής τον πατριάρχη, και βασιλεύς και πατριάρχης εισήρχοντο επισήμως στον ναό. Η θεία λειτουργία ετελείτο με την συνήθη στις μεγάλες εορτές βυζαντινή μεγαλοπρέπεια. Μετά από αυτήν ο αυτοκράτωρ παρέθετε πρόγευμα, στο οποίο έπαιρνε μέρος και ο πατριάρχης. Και πάλι ο βασιλεύς υπό τις επευφημίες του πλήθους «Ε?ς πολλούς καί ?γαθούς χρόνους ? Θεός ?γάγει τήν βασιλείαν ?μ?ν» και με πολλούς ενδιαμέσους σταθμούς επέστρεφε στο ιερό παλάτι.


Αλλά και στα σημερινά μας λειτουργικά βιβλία, στο Πεντηκοστάριο, βλέπει κανείς τα ίχνη της παλαιάς της λαμπρότητας. Παρουσιάζεται σαν μία μεγάλη δεσποτική εορτή, με τα εκλεκτά της τροπάρια και τους διπλούς της κανόνες, έργα των μεγάλων υμνογράφων, του Θεοφάνους και του Ανδρέου Κρήτης, με τα αναγνώσματά της και την επίδραση της στις προ και μετά από αυτήν Κυριακές και με την παράταση του εορτασμού της επί οκτώ ημέρες κατά τον τύπο των μεγάλων εορτών του εκκλησιαστικού έτους.

Ποιό όμως είναι το θέμα της ιδιορρύθμου αυτής εορτής; Όχι πάντως κανένα γεγονός της ευαγγελικής ιστορίας. Το θέμα της είναι καθαρά εορτολογικό και θεωρητικό. Η Τετάρτη της Μεσοπεντηκοστής είναι η 25η από του Πάσχα και η 25η προ της Πεντηκοστής ημέρα. Σημειώνει το μέσον της περιόδου των 50 μετά το Πάσχα εορτάσιμων ημερών. Είναι δηλαδή ένας σταθμός, μία τομή. Ωραία το τοποθετεί το πρώτο τροπάριο του εσπερινού της εορτής:

«Πάρεστιν ? μεσότης ?μερ?ν,
τ?ν ?κ σωτηρίου ?ρχομένων ?γέρσεως
Πεντηκοστ? δέ τ? θεί? σφραγιζομένων,
καί λάμπει τάς λαμπρότητας
?μφοτέρωθεν ?χουσα
καί ?νο?σα τάς δύο
καί παρε?ναι τήν δόξαν προφαίνουσα
τ?ς δεσποτικ?ς ?ναλήψεως σεμνύνεται».Χωρίς δηλαδή να έχει δικό της θέμα η ημέρα αυτή συνδυάζει τα θέματα, του Πάσχα αφ? ενός και της επιφοιτήσεως του Αγίου Πνεύματος αφ? ετέρου, και «προφαίνει» την δόξα της αναλήψεως του Κυρίου, που θα εορτασθεί μετά από 15 ημέρες. Ακριβώς δε αυτό το μέσον των δύο μεγάλων εορτών έφερνε στο νου και ένα εβραϊκό επίθετο του Κυρίου, το «Μεσσίας». Μεσσίας στα ελληνικά μεταφράζεται Χριστός. Αλλά ηχητικά θυμίζει το μέσον. Έτσι και στα τροπάρια και στο συναξάρι της ημέρας η παρετυμολογία αυτή γίνεται αφορμή να παρουσιασθεί ο Χριστός σαν Μεσσίας - μεσίτης Θεού και ανθρώπων, «μεσίτης καί διαλλάκτης ?μ?ν καί το? α?ωνίου α?το? Πατρός». «Διά ταύτην τήν α?τίαν τήν παρο?σαν ?ορτήν ?ορτάζοντες καί Μεσοπεντηκοστήν ?νομάζοντες τόν Μεσσίαν τε ?νυμνο?μεν Χριστόν», σημειώνει ο Νικηφόρος Ξανθόπουλος στο συναξάρι. Σ? αυτό βοήθησε και η ευαγγελική περικοπή, που εξελέγη για την ημέρα αυτή (Ιω. 7, 14-30). Μεσούσης της εορτής του Ιουδαϊκού Πάσχα ο Χριστός ανεβαίνει στο ιερό και διδάσκει. Η διδασκαλία Του προκαλεί τον θαυμασμό, αλλά και ζωηρά αντιδικία μεταξύ αυτού και του λαού και των διδασκάλων. Είναι Μεσσίας ο Ιησούς η δεν είναι; Είναι η διδασκαλία του Ιησού εκ Θεού ή δεν είναι; Νέο λοιπόν θέμα προστίθεται: ο Χριστός είναι διδάσκαλος. Αυτός που ενώ δεν έμαθε γράμματα κατέχει το πλήρωμα της σοφίας, γιατί είναι η Σοφία του Θεού η κατασκευάσασα τον κόσμο. Ακριβώς από αυτόν τον διάλογο εμπνέεται μεγάλο μέρος της υμνογραφίας της εορτής. Εκείνος που διδάσκει στον ναό, στο μέσον των διδασκάλων του Ιουδαϊκού λαού, στο μέσον της εορτής, είναι ο Μεσσίας, ο Χριστός, ο Λόγος του Θεού. Αυτός που αποδοκιμάζεται από τους δήθεν σοφούς του λαού Του είναι η του Θεού Σοφία. Εκλέγομε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τροπάρια, το δοξαστικό των αποστίχων του εσπερινού του πλ. δ? ήχου:

«Μεσούσης τ?ς ?ορτ?ς
διδάσκοντός σου, Σωτήρ,
?λεγον ο? ?ουδα?οι?
Π?ς ο?τος ο?δε γράμματα, μή μεμαθηκώς;
?γνοο?ντες ?τι σύ ε? ? Σοφία
? κατασκευάσασα τόν κόσμον.
Δόξα σοι».Λίγες σειρές πιο κάτω στο Ευαγγέλιο του Ιωάννου, αμέσως μετά την περικοπή που περιλαμβάνει τον διάλογο του Κυρίου με τους Ιουδαίους «Τ?ς ?ορτ?ς μεσούσης», έρχεται ένας παρόμοιος διάλογος, που έλαβε χώρα μεταξύ Χριστού και των Ιουδαίων «τ? ?σχάτ? ?μέρ? τ? μεγάλ? τ?ς ?ορτ?ς», δηλαδή κατά την Πεντηκοστή. Αυτός αρχίζει με μία μεγαλήγορο φράση του Κυρίου.« ?άν τις διψ?, ?ρχέσθω πρός με καί πινέτω.? πιστεύων ε?ς ?μέ, καθώς ε?πεν ? γραφή, ποταμοί ?κ τ?ς κοιλίας α?το? ρεύσουσιν ?δατος ζ?ντος» (Ιω. 7, 37-38). Και σχολιάζει ο Ευαγγελιστής.« Το?το δέ ε?πε περί το? Πνεύματος, ο? ?μελλον λαμβάνειν ο? πιστεύοντες ε?ς α?τόν» (Ιω. 7, 39). Δεν έχει σημασία ότι οι λόγοι αυτοί του Κυρίου δεν ελέχθησαν κατά την Μεσοπεντηκοστή, αλλά λίγες ημέρες αργότερα. Ποιητική αδεία μπήκαν στο στόμα του Κυρίου στην ομιλία Του κατά την Μεσοπεντηκοστή. Ταίριαζαν εξ? άλλου τόσο πολύ με το θέμα της εορτής. Δεν μπορούσε να βρεθεί πιο παραστατική εικόνα για να δειχθεί ο χαρακτήρας του διδακτικού έργου του Χριστού. Στο διψασμένο ανθρώπινο γένος η διδασκαλία του Κυρίου ήλθε σαν ύδωρ ζων, σαν ποταμός χάριτος που δρόσισε το πρόσωπο της γης. Ο Χριστός είναι η πηγή της χάριτος, του ύδατος του αλλομένου εις ζωήν αιώνιον, που ξεδιψά και αρδεύει τις συνεχόμενες από βασανιστική δίψα ψυχές των ανθρώπων. Που μεταβάλλει τους πίνοντας σε πηγές.« Ποταμοί ?κ τ?ς κοιλίας α?το? ρεύσουσι ?δατος ζ?ντος» (Ιω. 7, 38). «Καί γενήσεται α?τ? πηγή ?δατος ?λλομένου ε?ς ζωήν α?ώνιον», ε?πε στήν Σαμαρείτιδα» (Ιω. 4, 14). Που μετέτρεψε την έρημο του κόσμου σε θεοφύτευτο παράδεισο αειθαλών δένδρων φυτεμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων του αγίου Πνεύματος. Το γόνιμο αυτό θέμα έδωσε νέες αφορμές στην εκκλησιαστική ποίηση και στόλισε την εορτή της Μεσοπεντηκοστής με εξαίρετους ύμνους. Διαλέγομε τρεις, τους πιο χαρακτηριστικούς: Το κάθισμα του πλ. δ? ήχου προς το «Τήν Σοφίαν καί Λόγον», που ψάλλεται μετά την γ? ωδή του κανόνος στην ακολουθία του όρθρου:

«Τ?ς σοφίας τό ?δωρ καί τ?ς ζω?ς
?ναβρύζων τ? κόσμ?, πάντας, Σωτήρ,
καλε?ς το? ?ρύσασθαι
σωτηρίας τά νάματα?
τόν γάρ θε?ον νόμον σου
δεχόμενος ?νθρωπος,
?ν α?τ? σβεννύει
τ?ς πλάνης τούς ?νθρακας.
?θεν ε?ς α??νας
ο? διψήσει, ο? λήξει
το? κόρου σου δέσποτα, βασιλε? ?πουράνιε.
Διά το?το δοξάζομεν
τό κράτος σου, Χριστέ ? Θεός,
τ?ν πταισμάτων ?φεσιν α?τούμενοι
καταπέμψαι πλουσίως
το?ς δούλοις σου».Το απολυτίκιο και το κοντάκιο της εορτής, το πρώτο του πλ. δ? και το δεύτερο του δ? ήχου:

«Μεσούσης τ?ς ?ορτ?ς
διψ?σάν μου τήν ψυχήν
ε?σεβείας πότισον νάματα?
?τι π?σι, Σωτήρ ?βόησας?
? διψ?ν ?ρχέσθω πρός με καί πινέτω.
? πηγή τ?ς ζω?ς, Χριστέ ? Θεός, δόξα σοι».

«Τ?ς ?ορτ?ς τ?ς νομικ?ς μεσαζούσης
? τ?ν ?πάντων ποιητής καί δεσπότης
πρός τούς παρόντας ?λεγες, Χριστέ ? Θεός?
Δε?τε καί ?ρύσασθαι ?δωρ ?θανασίας.
?θεν σοι προσπίπτομεν καί πιστ?ς ?κβο?μεν?
Τούς ο?κτιρμούς σου δώρησαι ?μ?ν,
σύ γάρ ?πάρχεις πηγή τ?ς ζω?ς ?μ?ν».Και τέλος το απαράμιλλο εξαποστειλάριο της εορτής:

«? τόν κρατ?ρα ?χων
τ?ν ?κενώτων δωρε?ν,
δός μοι ?ρύσασθαι ?δωρ
ε?ς ?φεσιν ?μαρτι?ν?
?τι συνέχομαι δίψ?,
ε?σπλαγχνε μόνε ο?κτίρμον».Αυτή με λίγα λόγια είναι η εορτή της Μεσοπεντηκοστής. Η έλλειψη ιστορικού υποβάθρου της στέρησε τον απαραίτητο εκείνο λαϊκό χαρακτήρα, που θα την έκανε προσφιλή στον πολύ κόσμο. Και το εντελώς θεωρητικό της θέμα δεν βοήθησε τους χριστιανούς, που δεν είχαν τις απαραίτητες θεολογικές προϋποθέσεις, να ξεπεράσουν την επιφάνεια και να εισδύσουν στην πανηγυριζόμενη δόξα του διδασκάλου Χριστού, της Σοφίας και Λόγου του Θεού, της πηγής του ακενώτου ύδατος. Συνέβη με αυτή κάτι ανάλογο με εκείνο που συνέβη με τους περίφημους ναούς της του Θεού Σοφίας, που αντί να τιμώνται στο όνομα του Χριστού ως Σοφίας του Θεού, προς τιμήν του οποίου ανεγέρθησαν, κατήντησαν, για τους ιδίους λόγους, να πανηγυρίζουν στην εορτή της Πεντηκοστής η του αγίου Πνεύματος η της αγίας Τριάδος η των Εισοδίων η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου η και αυτής της μάρτυρος Σοφίας και των τριών θυγατέρων της Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης.

?πολυτ?κιον
?χος πλ. δ?.
Μεσούσης τ?ς ?ορτ?ς διψ?σάν μου τήν ψυχήν ε?σεβείας πότισον νάματα? ?τι π?σι, Σωτήρ ?βόησας? ? διψ?ν ?ρχέσθω πρός με καί πινέτω. ? πηγή τ?ς ζω?ς, Χριστέ ? Θεός, δόξα σοι.

Κοντ?κιον
?χος δ?.
Τ?ς ?ορτ?ς τ?ς νομικ?ς μεσαζούσης ? τ?ν ?πάντων ποιητής καί δεσπότης πρός τούς παρόντας ?λεγες, Χριστέ ? Θεός? Δε?τε καί ?ρύσασθαι ?δωρ ?θανασίας. ?θεν σοι προσπίπτομεν καί πιστ?ς ?κβο?μεν? Τούς ο?κτιρμούς σου δώρησαι ?μ?ν, σύ γάρ ?πάρχεις πηγή τ?ς ζω?ς ?μ?ν.

 

ΠΑΡΑΚΛΗΤΙΚΟΣ ΚΑΝΩΝ

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

 

Το κανάλι της ενορίας μας!


ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΠΑΝΑΓΙΑΣ

e-radio Παναγία Κλεισσούς.

e-radio της Εκκλησίας της Ελλάδας

e-radio Πειραϊκής Εκκλησίας

e-radio Αρχιεπισκοπής Κρήτης

e-radio Ιεράς Μητροπόλεως Σερρών και Νιγρίτης

Ο ΚΑΙΡΟΣ

 

ΤΥΧΑΙΕΣ ΕΙΚΟΝΕΣ Ι.Ν.

DSCF0887.JPG

ΕΓΚΟΛΠΙΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ

ΕΜΦΑΝΙΣΕΙΣ

Εμφανίσεις Περιεχομένου : 169201

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΤΩΡΑ

Έχουμε 15 επισκέπτες συνδεδεμένους